اعتراض کارگران فاز ۸ شهر جدید پردیس نسبت به مطالبات مزدی خود

۲۵۰ تن از کارگران شاغل در ساخت مسکن مهر در فاز ۸ شهر جدید پردیس که برای پیمانکاران شرکت «عمران خاک رستاپ» کار می‌کنند، مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند. این کارگران نسبت به عدم پرداخت معوقات مزدی خود معترض هستند.
پیمانکاران فاز ۸ شهر جدید پردیس نیز گفته است که از شرکت «عمران خاک رستاپ» شکایت کرده‌ایم چراکه باید بدهی خود را به کارگران پرداخت کنیم و به پول خود برسیم. ما از سه سال پیش در اینجا کار می‌کردیم و با شرکت قرارداد داریم. به ما می‌گویند شما طلب ندارید اما ما رسید داریم، چک داریم و کپی قراردادهای خود با کارفرمای اصلی را داریم.
یک نفر از پیمانکاران گفت: «من خانه خود را فروختم تا پول کارگران را بدهم. در حال حاضر ۹۰ میلیون تومان به کارگران خود بدهی دارم.» با این وجود؛ یک عضو هیات مدیره شرکت عمران خاک رستاپ، با رد ادعاهای پیمانکاران گفته است که شرکت هیچ بدهی به پیمانکاران خود ندارد.
او در نقطه مقابل اعتراض کارگران و پیمانکاران اظهار داشت که پروژه فعال است و ما طلبکاری نداریم که ادعای دریافت طلبی بکند و ما پاسخگو نباشیم. هیچ ابلاغی از هیچ دادگاهی نداشته‌ایم و شاید این ادعاها واهی باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت «عمران خاک رستاپ» از دولت و شرکت عمران شهر جدید پردیس مطالباتی دارد، گفت: مشکل ادامه کار است. ما با دولت مشکل داریم؛ پرداخت‌ها کند است و خیلی مواقع صورت وضعیت‌های ما پرداخت نمی‌شود. ما هم گریبانگیر این مشکلات هستیم اگر طبق زمان‌بندی، دولت و بانک مسکن همکاری کنند ما تا انتهای سال پروژه را تکمیل می‌کنیم. محمدی افزود: «ما چند روز پیش در بانک مسکن تجمعی داشتیم چراکه بانک مسکن پرداخت‌ها را مسکوت گذاشته است. فعلا قول‌هایی داده‌اند که عملی نشده است.»
بیانات فوق بیانگر به‌هم‌ریختگی در مدیریت اقتصادی کشور است و نبود بودجه برای پرداخت حقوق پایه کارگران شرکت‌ها و پروژه‌های مختلف در کشور است. فشار چنین وضعیتی قبل از هر کسی دامنگیر کارگران چنین شرکت‌هایی در کشور می‌شود.


نظرات بسته شده است