اعتراض کارگران پیمانکاری شهرداری «الوند» نسبت به عدم پرداخت سه ماه حقوق معوقه

کارگران پیمانکاری شهرداری «الوند» نسبت به عدم پرداخت دستمزد معوقه خود معترض هستند این کارگران که تعداد آنها نزدیک به ۲۰۰ تن ذکر شده است، همچنین از اینکه در بلاتکلیفی مالی بین پیمان‌کار و شهرداری قرار گرفته‌اند اعتراض دارند.
پیمانکار تاخیر در پرداخت صورت وضعیت‌های مالی را دلیل اصلی معو‌ق ماندن دستمزد کارگران می‌داند. گزارش دریافتی مبتنی بر گفته‌های برخی منابع کارگری در‌شهرداری الوند، حاکی است که کارگرانی که درشهرداری الوند به‌صورت پیمانی تحت مسئولیت شرکت «تارا نام آسیا» مشغول کارند، دست‌کم ۳ ماه حقوق معوقه طلب دارند.
کارگران شهرداری الوند در قزوین می‌گویند که آنها به دلیل عدم دریافت حقوق و دستمزد در ۳ ماه گذشته با مشکلات مالی و خانوادگی روبرو شده‌اند. آنها همچنین اعلام کردند: بار‌ها ازشهردار و شورای شهر درخواست کرده‌ایم حقوق معوقه را پرداخت نمایند؛ ولی مسئولان تنها قول می‌دهند و در عمل کاری انجام نمی‌شود.
این در حالی است که نماینده شرکت پیمانکاری «تارا نام آسیا»‌‌‌ در شهرداری الوند، عدم پرداختِ معوقات مزدی این عده از کارگران شهرداری الوند را تایید کرده است.
از سوی دیگر کارفرما نیز دلایلی را در پاسخگو نبودن به کارگران شهرداری بیان می‌کند؛ او گفته است که‌شهرداری الوند هر سه تا چهار ماه یکبار بخشی از صورت وضعیت مالی شرکت پیمانکاری «تارا نام آسیا» را  برای پرداخت مطالبات کارگران و سایر هزینه‌های جاری پرداخت می‌کند و این موضوع باعث تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی کارگران شده است.
بر اساس اظهار پیمانکار، در حال حاضر شهرداری الوند بیش از ۲ میلیارد تومان به شرکت پیمانکاری «تارا نام آسیا »بدهکار است. اما آنچه که در این میان فراموش شده است، حقوق سه ماه ۲۰۰ کارگرشهرداری الوند و طبعا کارگران سایر صنف‌ها در شهرهای دیگر است که در حل حداقل‌های امکانات معیشتی خود و خانواده‌هایشان مانده‌اند.
او افزود: شرکت تارا نام آسیا چندین قرار‌داد پیمانکاری در سراسرکشور دارد که ‌بجز با‌شهرداری الوند با هیچکدام از کارفرمایان برای وصول طلب‌های مالی خود دچار مشکل نیست.


نظرات بسته شده است