اعتصاب رانندگان و کامیونداران در سیزدهمین روز و حمایت‌های بین‌المللی از آن

اعتصاب رانندگان و کامیونداران که از روز اول مرداد شروع شد روز یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ در مناطق مختلف کشور ادامه دارد. به گزارش رسانه‌ها با وجود تهدیدات مأموران امنیتی و خط و نشان کشیدن آنها برای رانندگان زحمتکش، روز شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ در شهرک صنعتی مبارکه اصفهان رانندگان کامیون دست به اعتصاب زدند.
اعتصاب رانندگان و کامیونداران در اعتراض به پایین بودن نرخ کرایه، بالا بودن کمیسیونها و قطع یارانه حق بیمه خود در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۷ بصورت بسیار گسترده شروع شد بنحوی که تأمین سوخت ایستگاه‌های توزیع سوخت در سراسر کشور دچار اختلال شد و در شهرهای مختلف در مقابل ایستگاه‌های پمپ بنزین شهروندان با خودروهای خود صف می‌کشیدند.
این اعتصاب گسترده و قوی، توزیع عموم کالاها در کشور را دچار اختلال کرد بنحوی که دولت به ناچار اقدام به دادن برخی امتیازها شد. اعتصاب با وعده دولت مبنی بر تحقق خواسته‌های رانندگان برای مدتی متوقف شد.
یکی از امتیازاتی که دولت برای این قشر زحمتکش در نظر گرفت افزایش ۲۰ درصدی کرایه‌ها بود اما رانندگان و کامیونداران این میزان افزایش دستمزد را کافی ندانسته و در مناطق مختلف مجددأ دست به اعتصاب زدند.


نظرات بسته شده است