گسترش تجمعات اعتراضی کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن به مناطق مختلف کشور

خبرهای دریافتی از گسترش تجمعات اعتراضی کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن به استان‌های مختلف حکایت دارد. بدنبال فراخوان روز ۱۲ مردادماه ۱۳۹۷، شورای هماهنگی کارگران و کارکنان خط و ابنیه فنی راه‌آهن به تجمعات سراسری همه مناطق این شرکت، از همان روز، اعتراض کارگران خطوط ابنیه فنی کشور با همراهی کارگران حوزه احمداباد هرمزگان و نگهداری ایستگاه ابومسلم و چند ایستگاه دیگر گسترده‌تر شده است.
در بیانیه شورای هماهنگی کارگران و کارکنان خط و ابنیه فنی راه‌آهن به ۷ خواسته کارگران این شرکت اشاره شده است. این کارگران که تعداد آنها تا حدود ۷ هزار نفر برآورد شده است، گفته‌اند که تا برآورده شدن خواسته‌های خود به تجمعات اعتراضی‌شان ادامه خواهند داد.
تشدید اعتراضات کارگری از روز جمعه ۲۹ تیرماه امسال و  گسترش تجمعات اعتراضی کارگران از روز شنبه ۱۲ مردادماه در حالی است که پیش از این کارگران ایستگاه نیشابور، سبزوار، کاشمر و عطار ، کارگران خطوط ابنیه راه‌آهن زنجان و مناطق ریلی هرمزگان (سیرجان)، اسلامشهر تهران، کرج، لرستان، آذربایجان، زاگرس، شاهرود، دامغان و سمنان دست به اعتراض صنفی زده بودند؛ اما نتیجه‌ای دربرنداشته است.
بیشتر بخوانید: فراخوان به تجمعات سراسری در بیانیه شورای هماهنگی کارگران و کارکنان خط و ابنیه فنی راه‌آهن
کارگران معترض با بیان اینکه کارگران در اجتماع روز یکشنبه خود همچنین خواستار دریافت مطالبات خود هستند، افزودند: که کارگران این شرکت دست‌کم سه ماه معوقات مزدی دارند و آنها خواستار پرداخت کامل آن هستند.
سایر خواست‌های کارگران خطوط ابنیه فنی عبارت است از:
۱- پرداخت بیمه درمانی و رفع مشکل بیمه تکمیلی
۲- لغو قرارداد‌های موقت
۳- حق برخورداری از تشکل‌های مستقل کارگری
۴- لغو اخراج کارگران تحت عنوان تعدیل و تامین امنیت شغلی کارگران
۵-به رسمت شناختن حق تجمع و اعتراض به مشکلات برای کارگران
۶-اعلام تاریخ دقیق پرداخت حقوق ماهانه کارگران از سوی مدیران شرکت
شایان یادآوری است که شرکت پیمانکاری «توسعه و صنعت»، «گسترش آهن‌راه»، «تراورس» و «جوش گستر» ازجمله شرکت‌های پیمانکاری خطوط ابنیه فنی راه‌آهن کشور هستند که دست‌کم ۷ هزار کارگر تحت مسئولیت این شرکت‌ها در خطوط ریلی مشغول کارند


نظرات بسته شده است