نگرانی بازنشستگان دانشگاه فرهنگیان از عدم پرداخت پاداش ۱۵ ماهه‌شان در شرایط کاهش شدید نرخ تومان

نگرانی بازنشستگان دانشگاه فرهنگیان از دریافت نکردن پاداش‌ پایان خدمت‌شان که بیش از ۱۵ اه از آن می‌گذرد به دلیل سیر نزولی ارزش تومان افزایش یافته است. براساس گزارشات رسیده، بازنشستگان دانشگاه فرهنگیان که برای پیگیری پرداخت پاداش پایان خدمت خود به تهران آمده‌اند، گفتند: هنوز به هیچ نتیجه روشنی نرسیده‌ایم و بعد از ۱۵ ماه کسی حاضر به مذاکره نشد.
بنا به اظهار منابع خبری، بازنشستگان دانشگاه فرهنگیان که روز یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷، در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند، از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌های خود خبر دادند. یک نماینده از این بازنشستگان گفت: «روز یکشنبه با قرار قبلی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مراجعه کردیم و خواستیم با مسئول آموزش این سازمان صحبت کنیم که ما را به داخل سازمان راه ندادند.»
این بازنشسته با بیان اینکه ساعت‌هاست در گرما در انتظار به سر می‌بریم، افزود: «از ساعت هشت صبح اینجا بوده‌ایم؛ اما به ما گفته‌اند تا ۱۲ صبر کنید شاید امکان مذاکره فراهم شد.»
او که از روز گذشته در تهران به سر می‌برد، می‌گوید: «جمعی بازنشسته از روز گذشته در تهران سرگردانیم؛ بعد از ۱۵ ماه که یک ریال پرداخت نکرده‌اند و هیچ برنامه‌ای هم برای پرداخت پاداش پایان خدمات ما ندارند، حتی حاضر به گفتگو و مذاکره با ما نیستند. آیا این رفتار با کسانی که معلمان این ممکلت را پرورش داده‌اند، صحیح است؟»
یک نفر دیگر از بازنشستگان دانشگاه فرهنگیان در ادامه با تاکید بر نقش نادیده‌گرفتنیِ پاداش پایان خدمت در زندگی یک بازنشسته گفت: «امروز هر جا که مراجعه کردیم پاسخی نگرفتیم؛ مشخص نیست چه زمانی می‌خواهند معوقات ما را بپردازند؛ روز به روز از ارزش پول کاسته می‌شود و همین نگرانی‌های ما را بیشتر کرده‌ است.»
یادآوری می‌شود که ۱۷۶ نفر از بازنشستگان دانشگاه فرهنگیان که سال ۹۶ بازنشسته شده‌اند، در انتظار دریافت پاداش پایان خدمت خود هستند؛ این بازنشستگان روز یکشنبه مقابل ساختمان اصلی دانشگاه فرهنگیان در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.


نظرات بسته شده است