درگیری میان نیروهای انتظامی و کارگران معترض در شهرک صنعتی سنندج

روز گذشته کارگرن معترض کارخانه لوله پولیکا و لوله خرطومی واقع در شهرک صنعتی شماره 2 شهر سنندج، با نیروهای انتظامی درگیر شدند.
کارگران این کارخانه 4 ماه حقوق خود را دریافت نکرده اند و اعتراضات آنها در این مود به نتیجه نرسیده است. مدیریت کارخانه به جای پاسخ به مطالبات کارگران، از نیروی انتظامی خواسته بود که در محل حضور پیدا کنند. “شریف رشیدی” کارگر معترضی که با صدای بلند خواسته های کارگران را بیان می کرد و فریاد می زد که چهار ماه است کرایه خانه نداده است، از جانب یکی از افسران نیروی انتظامی رژیم با شلیک مستقیم گلوله به پاهایش وی را زخمی نمود. بعد از این رویداد، شریف رشیدی با دستبند به بیمارستان کوثر سنندج انتقال یافت


نظرات بسته شده است