کارگران در مرز گرسنگی مطلق و ضرورت بازنگری در مزد سال ۹۷

شرایط حاد اقتصادی کشور باعث شده است تا کارگران در مرز گرسنگی مطلق قرار بگیرند. این واقعیت، نمایندگان رسمی حکومت در انجمن‌های صنفی کارگری را نیز به هشدار دادن واداشته است. کارگران زحمتکش میهن‌مان در ماه‌های اخیر بدلیل افزایش افسار گسیخته تورم، بیش از ۷۲ درصد قدرت خرید خود را از دست دادند.
این در شرایطی است که در بسیاری موارد ماه‌ها حقوق و مطالبات کارگران پرداخت نمی‌شود و میلیون‌ها کارگر و خانواه‌هایشان در شرایط بسیار دشوار معیشتی بسر می‌برند. تنها راه باقیمانده در برابر کارگران و زحمتکشان بلند کردن صدای اعتراض و اعتصابات سراسری متحدانه و یک‌پارچه برای رسیدن به مطالبات خود و تغییر این وضعیت غیر قابل‌ قبول می‌باشد.
در رابطه با وضعیت امروز کارگران رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو اکبر علیپور می‌گوید: «اگر در مزد ۹۷ بازنگری نشود، خانوارهای کارگری دچار فروپاشی خواهند شد. شرایط نامناسب کارگران قابل کتمان نیست.
بحران کاهش ۵۰ تا ۷۰ درصدی قدرت خرید دستمزد، نیازی به محاسبات و اطلاعات آماری دقیق ندارد؛ گرچه اعضای کارگری شورای عالی کار اعلام کرده‌اند که اگر تغییر مولفه‌های تاثیرگذار در سبد معیشت را در نظر نگیریم، مزد، ۴۸ درصد از ارزش خود را از دست داده و اگر این مولفه‌ها از قبیل مسکن، بهداشت و … را در نظر بگیریم، این افول قدرت خرید، ۷۲ درصد خواهد بود.»
او می‌افزاید: «بدون این محاسبات نیز مشخص است که چقدر قدرت خرید دستمزد و به تبع آن سطح معیشت طبقه‌ کارگر افول کرده‌ است.» وی با مبنا قراردادن حداقل دستمزد معتقد است که «حتی به اندازه‌ یک هفته زندگی یک خانوار سه نفره کفاف» نمی‌دهد « و کارگران متخصص که مثل کارگران چادرملو بیش از حداقل مزد عایدی دارند، بازهم نمی‌توانند با دستمزدشان، هزینه‌های حداقلی زندگی را تامین کنند.»
تغییر الگوی مصرف، راه‌کار خودجوش کارگران
رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو، ضمن طرح این مساله که خانوارهای کارگری در سه، چهار ماه گذشته، به شدت سبد هزینه‌های خود را تقلیل داده‌اند؛ می‌گوید: «بسیاری از کارگران از هزینه‌های آموزش، بهداشت و مسافرت خود کم کرده‌اند؛ حتی در زمینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز الگوی مصرف کارگران تغییر کرده و به سمت مواد غذایی ارزان‌تر و مسلما بی‌کیفیت‌تر سوق پیدا کرده ‌است؛ همه اینها در چهار ماه گذشته اتفاق افتاده و هنوز اثرات عمیق آن در زندگی اجتماعی مردم هویدا نشده‌ است.»
وضعیت قرار گرفتن کارگران در مرز گرسنگی مطلق به جلسات شورای عالی کار نیز کشیده شده است؛ در هفته‌های گذشته این شورا در رابطه با موضوع دستمزد، تشکیل جلسه داد. در این جلسه نمایندگان کارفرمایی و دولت پذیرفتند که قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده، ولی هنوز سر راهکارهای عملی جبران این کاهش، توافقی حاصل نشده ‌است.
علیپور در این رابطه بر ضرورت تصمیم‌گیری عاجل تاکید می‌کند و می‌گوید: «شرایط نابسامان طبقه‌ی کارگر قابل کتمان نیست؛ باید بپذیرند که اگر در مزد ۹۷ بازنگری جدی اعمال نشود، خانوارهای کارگری دچار فروپاشی خواهند شد؛ این فروپاشی قابل پیش بینی‌ست؛ همین الان اکثریت قریب به اتفاق جامعه‌ کارگری ایران در مرز استیصال است. باید هر طور که می‌توانند قدرت خرید کارگران را احیا کنند؛ به طوری که بتوانیم با مزدمان حداقل به اندازه اسفند سال گذشته، خرید کنیم.»
وی هشدار می‌دهد که اگر مسئولین ضرورت این امر را جدی نگیرند، عواقب ناگوار ناتوانی معیشتی چندین میلیون کارگر، دامن همه را خواهد گرفت؛ چرا که هیچ زمان، تا این میزان کارگران در مرز گرسنگی مطلق قرار نگرفته بودند.


نظرات بسته شده است