انتقال پنج زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج به انفرادی در پی اعتصاب غذا

روز گذشته پنج زندانی محبوس در اندرزگاه ۳ زندان رجایی شهر کرج به دستور رئیس این اندرزگاه همراه با ضرب و شتم به سلول انفرادی منتقل شده اند. گفته میشود این زندانیان در اعتراض به مشکلات موجود در پرونده‌شان دست به اعتصاب غذا زده بودند و ضرب و شتم و انتقال آنان به انفرادی به دلیل عدم موافقت آنان با پایان دادن به اعتصاب غذا صورت گرفته است.
روز یکشنبه مورخ ۲۸ مردادماه پنج زندانی محبوس در اندرزگاه ۳ زندان رجایی شهر کرج به دستور رئیس زندان با رفتار نامناسب و ضرب و شتم به انفرادی این زندان منتقل شده اند.
اسامی این زندانیان “وریا ساعد موچشمی”، “حسین اسماعیلی”، “سعید مراد پور”، “مجتبی کونانی”و “علی رضا کونانی” توسط هرانا احراز شده است.
یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت :”روز گذشته “وریا ساعد موچشمی”، “حسین اسماعیلی”، “سعید مراد پور”، “مجتبی کونانی”، “علیرضا کونانی” به دستور ریاست اندرزگاه ۳ زندان رجایی شهر کرج سعید احمدی با ضرب و شتم به انفرادی زندان رجایی شهر منتقل شدند. گفته میشود این اقدام در واکنش به اعتصاب غذای زندانیان در اعتراض به مشکلات پرونده شان صورت گرفته است.”
یکی از این زندانیان وریا ساعد موچشمی زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج است که در سال ۱۳۷۷ زمانی که ۱۷ سال سن داشت به اتهام مشارکت در قتل به اعدام و ۸۰ ضربه شلاق محکوم شد و در حال حاضر پس از ۲۱ سال تحمل حبس همچنان در زندان به سر می‌برد.

هرانا روز جمعه گذشته در گزارشی رنج نامه ساعد موچشمی را منتشر کرده بود. در این یادداشت وی علاوه بر تشریح مشکلات پرونده اش در ۲۱ سال حبس اعلام کرده بود برای احقاق حق خویش دست به اعتصاب غذا میزند.

چهار زندانی دیگر نیز مدعی هستند انتساب اتهام قتل به آنان وارد نبوده و دستگاه قضایی در بررسی این موضوع و دفاع از حقوق آنان کوتاهی می کند.


نظرات بسته شده است