قطع کامل واردات نفت ایران به کره جنوبی

کره جنوبی به طور کامل از واردات نفت ایرانی امتناع می کند.
خبرگزاری بلومبرگ به نقل از اطلاعات مربوط به جابه جایی تانکرهای نفتی در این خصوص خبر داد.
در ماه ژوئیه ارسال نفت ایرانی به کره جنوبی ، 194 هزار بشکه در شبانه روز بود و کشور در زمره سه کشور عمده وارد کنندگان سوخت از ایران در کنار هند و چین محسوب می شد.
مقامات آمریکا درخواست توقف خرید نفت از ایران را مطرح کردند و چهارم نوامبر بسته ی دیگری از تحریم ها علیه ایران شامل محدودیت در ارسال سوخت اجرایی خواهد شد.
کیم جکونگ استاد دانشکده ی اقتصاد انرژی کره می گوید: ” حمایت از ارتباطات خوب با آمریکا یکی از اولویت ها برای کره جنوبی محسوب می شود. امنیت ملی کره جنوبی به اتحادیه نظامی با آمریکا مرتبط است بنابراین کشور پیشتر واردات را قطع می کند.”


نظرات بسته شده است