از اعتراض مدنی مردم کُردستان حمایت شود

اعدام سه زندانی سیاسی کُرد در ۱۷ شهریور و همزمان با آن موشکباران دفاتر سیاسی و مدنی حزب دموکرات کُردستان و قتل ۱۷ نفر از رهبران و کادرهای سیاسی این حزب، و اعدام سه زندانی کُرد دیگر در روزهای بعد بطورقطع اعتراض وجدانهای بیدار و مردم تحت آزار و تحت ستم کُردستان را به همراه داشته است. در همین راستا فراخوان هایی نیز از سوی سازمانها و نهادهای مدنی و مجمع احزاب سیاسی کُردستان برای شرکت در اعتصاب سراسری ” روژهلات کُردستان” در روز  ۲۱ شهریور، صادر شده است.سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان، با استناد به اصول متداول و پذیرفته شده ی حقوق بشر،اعتراض مردم کُردستان به اعدام و قتل و کشتار فعالان سیاسی و حزبی کُرد و هم چنین اعتراض به ادامه سرکوب و بی حقوقی ها را از حقوق مسلم و انکار ناپذیر مردم می داند.از این رو این سازمان ضمن اعلام حمایت مجدد از دعوت به اعتصاب عمومی ۲۱ شهریور ماه “روژهلات” از مجامع و نهادهای سیاسی و مدنی و حقوق بشری ایران و جهان می خواهد از حق اعتراض و اعتصاب مدنی مردم تحت آزار و تحت ستم کُردستان و حق مطالبه حقوق پایمال شده آنان، دفاع و پشتیبانی نمایند.
تاریخ:سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ / ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۸
شورای مدیریت سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان


نظرات بسته شده است