طنز

کمبود پوشک رو به فال نیک بگیری،
شاید مسئولین همه رو
بستن به خودشون که بیشتر از این
مملکتو به گند نکشن…
12برنامه معیشتی دولت برای عبور از شرایط نابسامان اقتصادی
۱▪️.فعلا مسکن نخرید
۲.▪️فعلا خودرو نخرید
۳.▪️فعلا موبایل نخرید
۴.▪️فعلا دلار نخرید
۵.▪️فعلا سکه نخرید
۶.▪️فعلا طلا نخرید
۷.▪️فعلا کتاب نخرید
۸.▪️فعلا دارو نخرید
۹.▪️فعلا برنج نخرید
۱۰▪️فعلا پوشک نخرید
۱۱.▪️فعلا نوار نخرید
۱۲ ▪️فعلا شیر خشک نخرید
@ordoyekar


نظرات بسته شده است