متهم به آزار جنسی به عنوان عضو دادگاه عالی آمریکا منصوب شد

برت کوانو که متهم به آزار جنسی است، به عضویت دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا آمد.
اسپوتنیک، مجلس سنای ایالات متحده ، برت کوانو را به عنوان عضو دادگاه عالی کشور تأیید کرد. نمایندگان مجلس در برابر پیش زمینه اعتراضات علیه نامزدی کاوانو، که این مرد 53 ساله را متهم به آزار و اذیت جنسی در بیش از 30 سال پیش ، زمانی که هنوز یک کودک بود، متهم می‌کرد، رای دادند.
این رای گیری در اوج اعتراضات برگزار شد. مایک پنس، معاون رئیس جمهور چندین بار به دلیل فریادهای اعتراضی، جلسه مجلس سنا را به حالت تعلیق درآورد.
در جلسات قبلی سنا، کوانو آزار و اذیت جنسی نسبت داده شده به خود را رد کرد. سخنرانی او توسط دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا مورد ستایش قرار گرفت. دونالد ترامپ در مورد انتصاب کوانو امروز ابراز خوشحال نمود.


نظرات بسته شده است