اعتراض تشکلهای صنفی و معلمان به ادامه حبس معلمان آزاده

اعتراض یکپارچه به بازداشتها و ادامه غیر قانونی حبس معلمان آزاده کشورمان از سوی معلمان و فعالان صنفی تشکلهای کارگر و اعضای شرکت اتوبوسرانی
یادآوری می شود که در بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای فرهنگیان ایران در تاریخ دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ آمده بود: «واعجبا!!! از این همه عداوت و کینه با کسانی که مسئولیت تربیت کودکان را بر عهده دارند!!!!! شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن اعتراض شدید به حکم صادر شده خواهان آن است که بدون پیش شرط و فوری، زمینه‌های صدور وثیقه و آزادی محمد حبیبی تا زمان رسیدگی پرونده در دادگاه تجدید نظر فراهم شود.
جامعه فرهنگیان اساسا اتهام انتسابی به فعالان در بند را قبول ندارد و خواهان تبرئه آقای حبیبی در دادگاه تجدیدنظر است. ما معتقدیم زندانی کردن فعالان صنفی مصداق بارز امنیتی کردن فعالیت مدنی است و فضای امنیتی صحبت از حل مشکلات آموزشی و شروع سال تحصیلی جدید در مهرماه با وجود معلمان زندانی بحثی عبث و بیهوده است و فعالان صنفی، مهری را که در آن همکاران در بند و زندان هستند دیگر گونه آغاز خواهند نمود


نظرات بسته شده است