قحطی می آید و دومیلیون نفر به بیکاران اضافه می شوند

گروهی از اقتصاددانان ایرانی به رهبری فرشاد مومنی و حسین راغفر که خودرا اقتصاددانان اقتصاد ایران را چنین برسی کردند:
حسین راغفر،عباس شاکری و فرشاد مومنی دیروز در تهران و در محل موسسه دین و اقتصاددرگفت وگو با خبرنگاران حاضرشدندو نکاتی را درراستای توضیح دادن مطالب درپیش نوشته دونامه سرگشاده با روزنامه نگاران مطرح کردند. تحلیل ها و پیش بینی های این گروه : حسین راغفرکه پیش از این پیش بینی کرده بود قیمت هردلار آمریکا دربازار ارز ایران به 40 هزارتومان می رسد درنشست دیروز نیز دو پیش بینی ..داشت. به نظرراغفردرشرایط تداوم وضع فعلی به ویژه ادامه سیاستهای ارزی احتمال پدیدارشدن قحطی در ایران وجود دارد. او گفت: کنترل عرضه ارز توسط بانک مرکزی در شرایط فعلی نیز بسیار سخت خواهد بود. پیامدهای نوسان نرخ ارز برای کشور هولناک است. بنگاه‌ها به ورطه ورشکستگی می‌افتند و رکود شدید بر اقتصاد کشور حکمفرما می‌شود. پیش‌بینی می‌شود با این روند نوسان نرخ ارز، امسال دو میلیون نفر به بیکاران افزوده شود. طبق آمارهای رسمی، در سال 96 رشد اقتصادی کشور نسبت به سال قبل 24 هزار میلیارد تومان بوده است که 19 هزار میلیارد تومان یا نزدیک به74 درصد آن انبار شده است زیرا مردم با دلار 3500 قادر به خرید برخی از مایحتاج و اقلام سبد مصرفی خود نبودند . نرخ ارز بالاتر، به معنی فقر سبد مصرفی مردم است. به عبارت دیگر، جامعه به‌شدت ملتهب قیمت‌های ارز است و با هر نوسانی در ارز، قیمت‌ها نیز تغییر می‌کند و بر فقر جامعه نیز افزوده می‌شود. مردم هنوز امیدوار به تصمیمات اساسی در نظام هستند. در غیر این صورت ما با بحران بی‌سابقه‌ای حداقل در 40 سال اخیر مواجه خواهیم بودکه هم نظام اقتصادی را ساقط خواهد کرد و هم پیامدهایش در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی زیاد است و برای امینت ملی خطر آفرین خواهد بود.راغفر در خصوص انتظاری که از حاکمیت و به ویژه دولت دارد، گفت: آنچه که از حاکمیت و به ویژه دولت انتظار می‌رود، لحاظ منافع مردم و توانایی تولیدکنندگان در تعیین قیمت ارز است. این کارشناس اقتصادی معتقد است قیمت ارز 8هزار تومان هم برای اقتصاد کشور زیاد است چه رسد به قیمت‌های بالاتر. وی سخنان خود را بدین گونه به پایان رساند: زمانی که بیکاری افزایش یابد، به خصوص در مرزهای کشور، به خاطر فقر مردم مبادرت به قاچاق می‌کنند. ما صدای پای قحطی را می‌شنویم و مساله شوخی‌برداری نیست. در این صورت کاری نیز از نیروهای امنیتی بر نمی‌آید. راغفر درباره چرایی افزایش‌های ادامه‌دار نرخ ارز، گفت: همه ابعاد مساله را نمی‌توان بیان کرد. کنترل عرضه ارز توسط بانک مرکزی در شرایط فعلی نیز بسیار سخت است. پیامدهای نوسان نرخ ارز برای کشور هولناک است. بنگاه‌ها به ورطه ورشکستگی می‌افتند و رکود شدید بر اقتصاد کشور حکمفرما می‌شود. پیش‌بینی می‌شود با این روند نوسان نرخ ارز، امسال دو میلیون نفر به بیکاران افزوده شود.

ارسالی


نظرات بسته شده است