اعتصاب کارگران پارس جنوبی ؛ هماهنگ و گسترده در اعتراض به میزان حقوق خود

روز دو‌شنبه۱۶مهر۱۳۹۷ همزمان با اعتصاب کامیونداران و بازاریان که در صدها شهر ایران در جریان است، در یک اقدام کم سابقه کارگران فازهای ۹و۱۰پارس جنوبی و جمعی دیگر از کارگران فازهای ده‌گانه در حرکتی هماهنگ و منسجم دست به اعتصاب زدند. اعتصاب کارگران پارس جنوبی با گردآمدن در محل اداره کار منطقه ویژه آغاز شد.
کارگران، خواهان شفافیت کامل حقوق دریافتی و افزایش حقوق و دیگر مواد مندرج در بخشنامه اداره کار منطقه ویژه شده‌اند. در هفته‌ها و ماه‌های گذشته نیز کارگران فازهای مختلف پارس جنوبی بارها و بارها در اعتراض به پرداخت نشدن ماه‌ها حقوق عقب‌افتاده‌ خود دست از کار کشیده و دست به اعتصاب زده‌اند.
خودکشی یکی از کارگران در نتیجه عدم پرداخت حقوق او
در یکی از حزن‌انگیزترین این اعتراضات در روز سه‌شنبه ۲مهر۱۳۹۷ یکی از کارگران پارس جنوبی، بعلت پرداخت نشدن حقوق معوقه خود و مشکلات مالی، به عنوان اعتراض، خودش را به نرده‌های فلزی میدان نفتی پارس جنوبی حلق آویز کرد.
همچنین در روز ۲۱ شهریور۱۳۹۷نیز کارگران فاز ۱۳کنگان پارس جنوبی بخاطر ۴ماه حقوق معوقه و حق بیمه دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. کارگران که همزمان با شروع مدارس برای تهیه هزینه مدارس فرزندان خود به شدت به حقوق‌شان نیاز داشتند، اعتصاب کردند


نظرات بسته شده است