اعلام حمایت قاطع اعضای گروه 19اسفند از فراخوان شورای هماهنگی کانونهای صنفی”

بیش از چند دهه است که معلمان بعنوان بخشی از جامعه تحت ظلم و استثمار برای خواسته های قانونی خود مبارزه می کنند،خواسته هایی همچون، حق تشکل یابی مستقل، تخصیص بودجه عادلانه به آموزش و پرورش، حذف سیاستها و برنامه های 

کالایی شدن آموزش، اجرای لایحه قانونی مدیریت خدمات کشور، افزایش حقوق معلمان متناسب با تورم، آزادی معلمین در بند، تامین بهداشت و درمان رایگان و…..

بعد از خیزش مردمی در دیماه سال 96 که ناشی از فشارهای سنگین اقتصادی و استیصال خانواده ها در تامین هزینه های سرسام زندگی  بود، در سال 97 نیز دور تازه ایی از گرانی و تورم اقتصاد بیمار و به تاراج رفته کشور را فرا گرفت و هزینه ها بشدت بالا رفت و فاصله عمیقی بین دخل و خرج خانوارها ایجاد شد .

در کنار این تورم و گرانی، و اقتصاد فلج شده شاهد به تاراج رفتن صندوق ذخیره  فرهنگیان هم توسط مشتی غارتگر وابسته به قدرت بودیم.( صندوقی برای اندک پس انداز معلمان برای ایام بازنشستگی نیز چپاول شد! ).

وعده های دروغین به معلمان و بی کفایتی وزرا و بی توجهی نمایندگان مجلس به آموزش و پرورش و معلمان نشان داد که زندگی میلیونها دانش آموز و هزاران معلم و خانواده هایشان هیچ ارزشی در نظام برنامه ریزی مالی و پولی کشور ندارد و غیر از گفتن سخنان کلیشه ایی و تکراری در هر سال هیچ نشانی از اراده دولت و مجلس در رفع کاستی های این دستگاه دیده نشده است. در مقابل با فشار بر فعالین صنفی، هجوم وحشیانه به تجمعات آرام صنفی و حبس معلمان عضو کانون و ضرب و شتم فعالین نسبت به خواسته های معلمان بی توجه بوده اند.

لذا ما اعضای گروه 19  اسفند ضمن اعلام حمایت قاطع از فراخوان “شورای هماهنگی کانونهای صنفی کشور “به عنوان نماینده طیف وسیعی از معلمان کشور”  معلمان گرامی را به پیوستن به این فراخوان در روزهای 22و23  مهر ماه  جاری دعوت می نماییم و از اولیا محترم درخواست حمایت از این حرکت اعتراضی را داریم چرا که اعتراض صنفی معلمان صرفا اعتراض برای افزایش حقوق نیست و اعتراض به کاستی ها و نارساییهای آموزشی که تبعات آن بطور مستقیم گریبان گیر آینده و حال دانش آموزان و خانواده ها نیز می شود و بخش زیادی از برنامه اعتراضی معلمان از گذشته بر این اساس  بوده و خواهد بود!.

  اعضای گروه 19 اسفند .


نظرات بسته شده است