ویدیوهای شکنجه و قتل خاشقجی در دست ترکیه است

آنکارا در تماسی با واشنگتن از موجود بودن ویدئوهایی خبر داد که کشته شدن جمال خاشقجی، روزنامهنگار منتقد عربستان را داخل کنسولگری عربستان در استانبول تأیید میکند.

 اسپوتنیک به نقل از واشنگتن پست، آنکارا در تماسی با واشنگتن از موجود بودن ویدئوهایی خبر داد که کشته شدن جمال خاشقجی، روزنامهنگار منتقد عربستان را داخل کنسولگری عربستان در استانبول تأیید میکند.

در این ویدئوها خاشقجی و بازجویانش و نحوه شکنجه و کشته شدن او نشان داده میشود. همچنین صدای تیم امنیتی شنیده میشود که خاشقجی را قبل از کشتن و تکه تکه کردن مورد ضرب و شتم قرار میدهند.

باب کورکر، سناتور ارشد حزب جمهوریخواه آمریکا بیان کرد که یافتههای اطلاعاتی و جاسوسی نشان میدهد عربستان بهطور مستقیم در توطئهچینی و ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامهنگار منتقد حکام عربستان بهویژه محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور نقش داشته است.

روزنامه نیویورک تایمز بهنقل از منابع خود در ترکیه گزارش داد مقامهای ترکیه بر این باورند که تشکیلات حکومتی در ریاض دستور ترور جمال خاشقجی را صادر کرده بود.

سناتور کورکر روز پنجشنبه تأکید کرد هیچ تردیدی وجود ندارد که عربستان، جمال خاشقجی را بهقتل رسانده است. کورکر که ریاست کمیته روابط خارجی مجلس سنا را بهعهده دارد گفت یافتههای اطلاعاتی بیانگر آن است که عربستان مستقیماً در ناپدید شدن خاشقجی دست داشتند.


نظرات بسته شده است