افزایش تعداد کودکان کار و خیابان در تهران

 معاون اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به افزایش تعداد کودکان کار و خیابان گفت: سال ٩۴ ، ۶٠٠٠ کودک کار و خیابان در سازمان بهزیستی پذیرش شدند که این تعداد در سال ٩۵ به ٩٠٠٠ و در سال ٩۶ به ١٠٣٠٠ نفر رسید.

حبیبالله مسعودی فرید در مورد ساماندهی این کودکان افزود: بودجه سازمان بهزیستی پنج سال قبل برای این کودکان در مجموع ۵٠٠ میلیون تومان بود که امسال این میزان افزوده شده و به ٢٠ میلیارد تومان رسیده است.

به گفته وی اگرچه این رقم رشد خوبی داشته است اما هنوز با نیازهای این کودکان همخوانی ندارد.

وی در ادامه توضیح داد: در سال ٩۴ ، ۶٠٠٠ کودک کار و خیابان در سازمان بهزیستی پذیرش شدند که این تعداد در سال ٩۵ به ٩٠٠٠ و در سال ٩۶ به ١٠٣٠٠ نفر رسید.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در مورد اقدامات اورژانس اجتماعی در مورد این کودکان اظهار کرد: اورژانس اجتماعی در کنار انجام مسئولیت اصلی خودش در مورد پیشگیری از کودک آزاری، همسرآزاری، فرار از منزل، پیشگیری از خودکشیها ومداخلات دیگری را انجام میدهد.

برای مثال گفتمان سازی در جامعه؛ به طوریکه در طول سالهای اخیر همه نسبت به کودک آزاری حساس شدهاند. در حال حاضر کسی به راحتی از کنار کودک آزاری نمی گذرد. ماجرای کودک زباله گردی که اخیراً مطرح شد نیز مثال خوبی است که نشان میدهد استانداردهای ما در حال افزایش است.

مسعودی فرید ادامه داد: ۲۰ ـ ۳۰ سال قبل حداقل ۵۰ کودک روزانه در مدارس کتک میخوردند و همه مسئله را عادی و طبیعی میدانستند. اما الان کسی حتی یک مورد را هم نمی پذیرد. حتی یک مورد هم برای ما غیرقابل پذیرش است. این موارد به دلیل افزایش حساسیت مردم و آگاه سازی آنها از سوی اورژانس اجتماعی بوده است.

خانواده ها در گذشته بچه ها را میزدند و تنبیه بدنی اولین گزینه روی میز بود اما الان خانوادهها میدانند که باید با فرزندشان صحبت کنند و تنبیه بدنی آخرین گزینه روی میز است. این تغییرات به نظام آموزشی و رسانه ها برمیگردد.

وی با تاکبد بر اینکه باید سبک درست فرزندپروری را آموزش دهیم، تصریح کرد: آسیبهای اجتماعی مانند کوه یخ هستند که بیشتر آنها دیده نمیشود، اما اورژانس اجتماعی به دلیل ایجاد دسترسی بیشتر امکان شناسایی آسیبها را بیشتر میکند؛ چرا که بسیاری در گذشته نمیدانستند باید با کجا تماس بگیرند، اما الان اورژانس نقش هشدار دهنده پیدا کرده و وارد بخش کار پیشگیرانه و رصد آسیبها شده است. هیچکس هم نمیتواند بگوید قهرمان این داستان بوده است.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه بیشترین تماسها با خط اورژانس در مورد کودک آزاری است، گفت: مداخلات پیشگیری باید در شش وجه انجام شود تا بتوانیم از کودک آزاری پیشگیری کنیم. اولین راهبرد آگاه سازی و مهارت آموزی است. پشت هر کودک آزاری نامادری و ناپدری نیست. درست است که در شدیدترین آزارهای جسمی، مصرف موادمخدر نقش دارد اما بسیاری از افرادی که کودک آزاری میکنند در واقع سبک فرزندپروری را بلد نیستند.

مسعودی فرید اظهار کرد: آنها زود عصبانی میشوند و مهارت کنترل خشم ندارند. گام بعدی نیز مداخلات حقوقی و انتظامی است که باید سریع انجام شود.

وی افزود: آگاه سازی مردم در مورد قوانین و مسایل حقوقی گام سوم است. بسیاری از مردم نمیدانند کودک آزاری یک جرم عمومی است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد. یعنی اگر موردی به دادستان معرفی شود، دادستان موظف است آن را بررسی کند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در ادامه بر حمایت از دستگاههای حمایتی تاکید کرد و گفت: یعنی در بهزیستی و کمیته امداد خانوادههایی دچار فقر شدید شدهاند و کودک خردسال آنها در معرض کودک آزاری است، چراکه خانواده امکانات اقتصادی لازم ندارد که نیازهای اولیه کودک را تامین کند اما اگر از طریق نهادهای حمایتی، حمایت شوند، میتوانند این کار را انجام دهند.

ایسنا


نظرات بسته شده است