اعلام جزئیات قتل خاشقجی: قطع انگشتان در حین شکنجه

جمال خاشقجی، روزنامه نگار مخالف سعودی در داخل سرکنسولگری کشورش در استانبول مورد سکنجه قرار گرفته و سپس سر بریده شد.

 اسپوتنیک، این ادعا در روزنامه دولتی Yeni Safak ، چاپ ترکیه با استناد به نوارهای صوتی تهیه شده هنگام قتل خاشقجی، مطرح شده است.
روزنامه ترک می نویسد روزنامه نگار مخالف سعودی قبل از قتل مورد شکنجه شدید قرار گرفته و از جمله هنگام بازجویی انگشتان دستش قطع شده است. در یکی از فایل های صوتی، محمد العتیبی ، سرکنسول عربستان خطاب به افرادی که با روزنامه نگار جمال خاشقجی درگیر شدهاند، میگوید: اینجا و داخل کنسولگری این کار را انجام ندهند تا او را به دردسر نیندازند. مقامات ترکیه این روایت را رسماً مورد تائید یا تکذیب قرار نداده اند.

گفتنی است، جمال خاشقجی دوم سپتامبر برای کارهای مربوط به مدارکش وارد کنسولگری عربستان در استانبول شده و بهگفته نامزدش که منتظر او بوده، دیگر از ساختمان بیرون نیامد. مقامات سعودی ادعا کردهاند که این نویسنده و روزنامهنگار 59ساله از کنسولگری خارج شده ، اما رسانهها گزارشهایی مبنی بر بهقتل رسیدن وی منتشر کردند.محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان سعودی در تماسی با جرد کوشنر داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ،رئیسجمهوری آمریکا، دست داشتن ریاض در ناپدید شدن خاشقجی را رد کرده است. روزگذشته کنسول عربستان در ترکیه به طور ناگهانی خاک ترکیه را ترک کرد و بسیاری این موضوع را به عنوان فرار پیش از اثبات جرم تلقی کردند.


نظرات بسته شده است