ادامه بازداشت‌های گسترده در خوزستان پس از حمله مسلحانه در اهواز

 بازداشتهای گسترده شهروندان عرب که پس از حمله مسلحانه به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز آغاز شده بود، کماکان ادامه دارد. هرانا پیشتر از احراز هویت ۵۵ تن از این شهروندان خبر داده بود؛ هویت ۸ تن دیگر از این شهروندان از جمله دو زن 

که روز سهشنبه ۲۴ مهرماه در استان خوزستان بازداشت شدهاند در ادامه میآید.

 روز سهشنبه ۲۴ مهرماه ۱۳۹۷ هشت تن از شهروندان عرب و اهل سنت در روستاهای شهرستان سوسنگرد توسط مأموران اطلاعات سپاه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

هویت این هشت شهروندفایز عفراوى ۳۰ ساله متأهل و داراى یک فرزند، به همراه مادر ۴۵ ساله اش، “محمد امین عفراوى، متأهل، به همراه مادر ۳۷ ساله اش، “عباس مغینمی ۲۶ ساله، متأهل،مرتضى بیت شیخ احمد فرزند ناصر، ۲۴ ساله،عارف مغینمی ۲۷ سالهومرتضى مغینمی ۲۲ سالهتوسط هرانا احراز شده است.

یک منبع مطل در این خصوص به هرانا گفت: “فایز عفراوى و محمد امین عفراوى از ساکنان روستاى «آلبوعفرى» در شهرستان سوسنگرد هستند که روز سهشنبه به همراه مادرانشان توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شدند. همزمان در روستاى «حجیه» این شهر، عباس مغینمی که صاحب یک مغازه خیاطى لباس عربى «دشداشه» است همراه با دو کارگر مغازهاش مرتضى بیت شیخ احمد و مرتضى مغینمی به همراه یک شهروند دیگر به نام عارف مغینمی در هنگام خروج از مغازه توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدند”.

لازم به یادآوری است که روز شنبه ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷، در جریان رژه نیروهای مسلح به مناسبت سالگرد شروع جنگ ایران و عراق در شهر اهواز، سربازان و مردم غیرنظامی که در آن مکان حضور داشتند هدف حمله مسلحانه قرار گرفتند. پس از آنکه ۲۴ نفر از جمله یک کودک جان باختند و ۵۷ تن زخمی شدند، هر چهار مهاجم هدف قرار گرفتند و کشته شدند.

همچنین رسانههای داخلی نیز لیستی از اسامی کشتهشدگان را منتشر کردند که در میان آنها هویت افراد غیرنظامی و یک کودک چهار ساله نیز به چشم میخورد.

پس از حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح در اهواز، وزارت اطلاعات از بازداشت ۲۲ تن خبر داد و فیلمهایی را پخش کرد که در آن تعدادی بازداشت شده را با چشمانی بسته و هویتهایی نامعلوم که رو به دیوار ایستادهاند نشان میدهد، علیرغم رقم ۲۲ تن اعلامی از سوی وزارت اطلاعات منابع محلی تعداد بازداشتشدگان را بسیار بیشتر از این تعداد اعلام کردهاند.

برخی منابع محلی از بازداشت حدود ۳۰۰ تن پس از حوادث اهواز خبر میدهند، بازداشتهایی که عمدتاً در شهرهای  اهواز، خرمشهر، حمیدیه، سوسنگرد و آبادان صورت گرفته است.

بسیاری از بازداشتشدگان دارای سابقه بازداشت قبلی بودند، این باعث تقویت یک گمانه میشود که نیروهای امنیتی بدون داشتن اطلاعات قبلی کافی و تنها بر اساس شیوههای قدیمی قصد دارند پس از بازداشت و بازجویی به سرنخهایی از واقعه حمله مسلحانه اهواز برسند.

هر چند لازم است مسئولان حمله مسلحانه مرگبار صورت گرفته به رژه نظامی در اهواز که در محل آن تماشاچیان غیر نظامى از جمله زنان و کودکان حضور داشتهاند پاسخگو نگاه داشته شوند، اما نظر به سوابق دستگاه امنیتی بیم آن وجود دارد که تحت تأثیر شرایط پس از این حادثه افرادی مورد برخورد شتابزده قرار گیرند که نقشی در این حادثه نداشته باشند یا از شیوههای غیرانسانی برای بازجویی یا مجازات عوامل حادثه استفاده شود.


نظرات بسته شده است