طومار کارگران معادن استان کرمان انعکاس صدای شکستن استخوان‌های کارگران

جمع زیادی از کارگران معادن زرند، کوهبنان و راور در استان کرمان با امضای طوماری خواستار اجرایی شدن «ترمیم دستمزد» شدند. در بخشی از طومار کارگران معادن که به امضای چند صد نفر از کارگران رسیده،  و برای مسئولان حکومتی ارسال شده؛ آمدهاست:

در دل این کوههای سر به فلک کشیده هستند انسانهایی که با عزمی راسخ میشکافند دل سنگ را تا اقتصاد کشور رونق گیرد.
کارگران معادن کشور به خصوص معادن ذغال سنگ بر تن و جان خویش سیاهی زمین را میخرند تا سپیدی و نور بر فراز آسمان نیلگون کشورمان همچنان درخشان و زندگیبخش باشد.

کارگران معادن در ادامه این طومار به وضعیت نابهنجار و فلاکتبار اقتصادی، تورم لجام گسیخته و دستمزد پایین خود که قدرت آنها را حتی در حد خرید ارزاق روزانه نیز بشدت پایین آورده، اشاره کرده و به نشنیدن صدای شکستن استخوان کارگران از سوی حکومت که چندین بار به زیر خط فقر سقوط کردهاند؛ اعتراض کرده و افزودهاند:

«در این برهه تاریخی که به واسطه از هم گسیختگی اقتصاد و تورم کارگرکش، امنیت روانی و معیشت معدنچیان و خانوادههای مرتبط در بحران زیستن قرار دارد. آیا انتظار کمک و یاری از دولت و دولتمردان براساس وظیفه قانونی آنها زیادهخواهی و سهمخواهی ما است؟
آیا صدای شکستن استخوانهای کارگران در زیر چرخ مهیب تورم و گرانی به گوش پایتختنشینان نمیرسد؟
آیا کسی در این دیار به اهمیت ترمیم حقوق و درآمد کارگران که با افزایش قیمتها منجر به کاهش قدرت خرید سبد معیشتی شده است؛ واقف نیست؟

ما جمع کثیری از زحمتکشان معادن ذغال سنگ استان کرمان خواهان همراهی دولت در تشکیل پیش از موعد کمیته تعیین دستمزد در جهت افزایش و ترمیم دستمزد کارگران هستیم و یکصدا و متحد حمایت خود را از برنامههای نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام میداریم


نظرات بسته شده است