۳ میلیون نفر در ایران بیکارند

امید پارسا رئیس مرکز آمار ایران در باره علت اختلاف آمار مرکز آمار با بانک مرکزی وعدم انطباق نرخ تورم با احساس مردم توضیح داد.

پارسا گفت:‌ تورم ماهانه و نقطه به نقطه برای نشان دادن افزایش قیمتها و میزان فشار به مردم گویاتر از دیگر آمارهاست و در 6 ماه اخیر افزایش قیمتهای زیادی داشتیم.

رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه در شهریور میانگین تورم نقطهای 26 درصد بود و برای خوراکیها 36 درصد و میوه و خشکبار 75 درصد بوده است،گفت: طبیعی است مناطق بالای شهر تهران، وسط و پایین متفاوت باشد، حتی روستا و شهرهای کوچک و بزرگ فرق دارند، اما آمارهای تورم متوسط کل کشور است.

حسینزاده معاون اقتصادی مرکز آمار در رابطه با نرخ تورم گفت: پوشش جغرافیای کاملتری نسبت به بانک مرکزی در رابطه با تورم داریم که 26 درصد جمعیت کشور در روستاها هستند، اما بانک مرکزی آن را محاسبه نمیکند.

20 درصد هزینه خانوار در حوزه روستایی است و سبد مصرفی و الگوی خانوار شهری متفاوت از روستائیان ست. در خانواده شهری سهم مسکن 35.6 درصد است که در خانوار روستایی 19 درصد محاسبه شده است. سهم خوراکیها در روستا 40 و در مناطق شهری 25 درصد است.

وی ادامه داد: 457 قلم کالا و خدمت در کل کشور برای همه دهکهای درآمدی بررسی میشود. برای کشف قیمت ماست، نرخهای هزار و 100 مغازه را بررسی میکنیم.

حسینزاده با بیان اینکه هفته آینده نرخ بیکاری تابستان اعلام خواهد شد، عنوان کرد: 67 میلیون نفر 10 سال به بالا داریم که 40 میلیون آنها غیرفعال هستند 27 میلیون جمعیت فعال وجود دارد که 24 میلیون آن شاغل و 3 میلیون 300 هزار نفر بیکار هستند و در هفته مرجع حداقل یک ساعت هم کار نکردند که به آنها بیکار مطلق گفته میشود.

رئیس مرکز آمار ایران ادامه داد:‌این 24 میلیون شاغل به دو دسته تقسیم میشوند.1- 14 میلیون نفر که 44 ساعت در هفته تمام وقت کار میکنند 2- 10 میلیون نفر که کمتر از 44 ساعت کار کردند و از این تعداد 2 میلیون و 400 هزار نفر دنبال کار بیشتر هستند که به آنها پاره وقت یا اشتغال ناقص گفته میشود و 7 و نیم میلیون نفر دنبال کار بیشتر نیستند.

فارس


نظرات بسته شده است