عوارض خروج از کشور محل درآمد دولت با رشدی معادل ۱۷۸درصد

خروج از کشور درآمدهای دولت را افزایش داده است. بیشترین افزایش در بین درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ مربوط به عوارض خروج مسافران از مرزهای کشور بوده، به طوری که با ۱۷۸درصد رشد از میزان مصوب شده نیز عبور بود.

آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که کل درآمد مالیاتی کشور در پنج ماهه نخست امسال حدود ۴۳هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۶.۸درصد رشد داشته اس

دولت در مرداد ماه سال جاری از طریق عوارض خروج از کشور حدود ۴۱۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی دریافت کرده است.

عوارض دریافت شده از خروج مسافر از مرزهای کشور در مرداد ماه سال ۱۳۹۵ از ۱۲۰ میلیارد تومان با بیش از ۲۵درصد رشد به ۱۵۰ میلیارد تومان در مرداد ماه سال ۱۳۹۶ رسیده است. در مرداد ماه سال جاری اما عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور با افزایش چشمگیری همراه بوده است.

از مرداد سال گذشته تا مرداد امسال بیشترین رشد در بین درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم، مربوط به عوارض خروج از کشور بوده است.

عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور با بیش از ۱۷۸درصد رشد از ۱۵۰ میلیارد تومان در مرداد ماه سال ۱۳۹۶ به بیش از ۴۱۰ میلیارد تومان در مرداد ماه سال جاری رسیده است.

برای عوارض خروج از کشور ، میزان مصوب شده مجلس در سال ۱۳۹۷ معادل ۸۰۰ میلیارد تومان است که طی پنج ماهه نخست سال ۵۱درصد آن محقق شده است.

میزان مصوب مجلس برای عوارض خروج از کشور در مرداد ماه سال جاری ۳۴۰ میلیارد تومان بوده که در میزان درآمد مالیاتی به دست آمده از این طریق در ماه مذکور بیش از مقدار مصوب شده آن است.

بر اساس لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۷، دولت عوارض خروج از کشور را برای هر نفر ۲۲۰هزار تومان تعیین شده بود که نسبت به ۷۵هزار تومان سال پیشین تا ۱۱۵هزار تومان افزایش داشت. همچنین عوارض خروج از کشور در سفر دوم ۵۰درصد و به ۳۳۰هزار تومان افزایش پیدا می‌کرد و در سفر سوم و سفر‌های بعدی این عوارض تا ۱۰۰درصد افزایش می‌یافت.

قانون دریافت عوارض خروج از کشور در سال ۱۳۶۴ با هدف افزایش درآمد دولت به دلیل شرایط ویژه جنگی در مجلس و شورای نگهبان ایران تصویب و دولت مکلف شد از هر مسافری که با گذرنامه ایرانی سفر می‌کند، عوارض بگیرد. در آن زمان عوارض خروج برای بار اول در هر سال پنج هزار تومان و برای بار دوم به بعد ده هزار تومان بود.

با اینکه اکنون سال‌هاست ایران از شرایط جنگی خارج شده نه تنها این قانون پابرجا مانده، بلکه دولت روحانی در یک عملیات ضربتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ این تعرفه را به صورت پلکانی افزایش داد و در مردادماه سال جاری بیشترین افزایش در بین درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم را نصیب دولت کرد.

 


نظرات بسته شده است