فعالان بازداشتی محیط زیست با اتهام جدید افساد‌ فی‌الارض در معرض خطر اعدام هستند

بنا به گفته وکیل متهمان پرونده فعالان بازداشتی محیط زیست در روز یکشنبه ۲۹ مهرماه ۱۳۹۷، علیرغم ارسال پرونده پنج تن از این فعالان با کیفرخواست جاسوسی برای دادستان تهران، دادستان مطابق نامهای که ارتش از طریق شورای عالی امنیت ملی برای او فرستادهاست، تصمیم گرفته که اتهام را از جاسوسی به افساد فیالارض تغییر دهد و اکنون پرونده آماده ارسال به دادگاه است.

هشت فعال محیط زیست به نامهای سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد طاهباز، نزدیک به ۹ ماه است که در بازداشت موقت! سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند.

آقای کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست و استاد دانشگاه که همراه با این ۸ نفر بازداشت شده بود، در زندان جان باخت و خانواده او به شدت ادعای قوه قضائیه مبنی بر خودکشی او در زندان را رد کردهاست.

محمدحسین آقاسی از سوی سام رضوی و امیرحسین خالقی به عنوان وکیل مدافع آنها تعیین شده است؛ اما قوه قضائیه حدود دو هفته پیش با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، از پذیرش وکالت او در مرحله بازپرسی جلوگیری و دو وکیل تسخیری را جایگزین او کرد.

بنابر تبصره ماده ۴۸ که با اعتراضهای گستردهای در محافل حقوقی ایران روبهرو شد، در «جرائم امنیتی» فقط وکلایی که فهرست آنها از سوی رئیس قوه قضائیه اعلام شده است، حق برعهده گرفتن وکالت پرونده را دارند.

این وکیل گفته است که در این پرونده، بازپرس نظر دادستان را پذیرفته و قبول کرده که برای این پنج نفر اتهام افساد فیالارض صادر کند.

برخی محافل خبری، اسامی پنج نفری که اتهام افساد فیالارض برای آنها صادر شده، طاهر قدیریان، مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، هومن جوکار و سپیده کاشانی ذکر کردهاند.

تا پیش از این، مقامهای قضایی جمهوری اسلامی، فعالان بازداشتشده محیط زیست را به جاسوسی و ارائه اطلاعات طبقهبندیشده از مراکز حساس به سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، متهم میکردند و برای نخستین بار است که اتهام افساد فیالارض در پرونده آنان مطرح میشود.

افساد فیالارض در ایران به مجموعه جرائمی اطلاق میشود که مجازات آن عموما اعدام ذکر شده است.


نظرات بسته شده است