مکانیزم تجاری ایران و اتحادیه اروپا

در ماه نوامبر مکانیزم تجاری ایران و اروپا وارد مرحله اجرایی می شود.

به گزارش اسپوتنیک، مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه اعلام نمود که در ماه نوامبر مکانیزم تجاری ایران و اروپا در شرایط تحریم های آمریکا وارد مرحله اجرا می شود.

سفیر ایران در این خصوص گفتاتحادیه اروپا برای طراحی نقشه مالیاقتصادی همکاری تجاری با ایران تلاش می ورزداین مکانیزم در نوامبر 2018 اجرایی خواهد شد».

وی خاطرنشان ساخت که ایران تمام مفاد «برجام» در باره برنامه هسته ای ایران را رعایت می کند.

سفیر ایران در روسیه افزودایران یکی از اعضای با مسئولیت جامعه جهانی است. گزارش هایی که آژانس بین المللی انرژی اتمی صادر کرده که بیش از 12 گزارش است نشان می دهد که ایران به تعهدات خود در این خصوص پایبند است».

به گفته سنایی، ایران حق خروج از برجام را برای خود محفوظ نگه می دارد.

سفیر ایران در روسیه در ادامه گفتما در دریافت منافع اقتصادی ذینفع هستیم که در این موافقت نامه از آن ها یاد شده است. اما اگر ایران به دلیل خروج یکی از امضاکنندگان این موافقت نامه نتواند منافع اقتصادی دریافت کند، طبیعتا حق خروج از این موافقت نامه را برای خود محفوظ نگه می داریم».

وی همچنین خاطرنشان نمود که روسیه و چین نقش مهمی در اجرایی شدن «برجام» ایفا می کنند.

«مایلم خاطرنشان کنم که نقش روسیه باعث تحسین می شود. مسکو همیشه خیلی قاطعانه و در شفافیت کامل خواهان اجرایی شدن برجام است».

سفیر ایران در روسیه با صحبت در باره تحریم های آمریکاعلیه ایران متذکر شد که آنها عملی می شوند. « تمام تحریم هایی که آمریکا می خواست علیه ایران وضع کند، اجرایی شده اند و برای نوامبر چیزی باقی نمانده است».

به گفته وی تعدادی از شرکت های اروپایی ایران را ترک کرده اند اما بسیاری از دیگر شرکت های اروپایی تا کنون در بازار ایران فعالیت می کنند و قصد ادامه کار در ایران را دارند».


نظرات بسته شده است