بازداشت و احضار، پاسخ حاکمیت به مطالبات قانونی کشاورزان معترض در اصفهان

با گذشت یک ماه از آغاز دور تازه اعتراضات کشاورزان معترض اصفهان، نهادهای حکومتی هنوز برای تامین حقآبه کشت پائیزه تصمیم نگرفتهاند. نماینده اصفهان در مجلس، همزمان با تجمع کشاورزان در اصفهان و قهدریجان خواستار «بازخواست وزیر نیرو» شد.

کشاورزان اصفهان در ادامه اعتراضات خود، پنجشنبه ۳ آبان در اصفهان و قهدریجان تجمع کردند. آنها خواستار تامین حقآبه برای کشت پائیزه هستند.

استاندار اصفهان پیشتر به کشاورزان معترض قول داده بود که مشکلات آنان برای کشت پائیزه را برطرف کند. معاون سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان اما تامین حقآبه را به بارش کافی باران و افزایش سطح ذخیره آب مشروط کرده است.

کشاورزان اصفهان اما اظهارات مقامهای دولتی را «دروغ» میدانند و میگویند که حقآبه آنها به صنایع فولاد و سرامیک در استانهای اصفهان و یزد مصرف میشود.

در یک ویدئو منتشر شده در شبکههای اجتماعی یک کشاورز میگوید: «اگر آب نیست چرا برای آنور میبرند؟» یک کشاورز دیگر هم میگوید که «اگر آب نیست چرا تمام اینجا را لوله خواباندهاند؟»

او میگوید کشاورزان دیدهاند که «یک لوله برای انتقال آب به بروجن خواباندهاند تا آب را به ۱۵۰ متر بالاتر پمپاژ کند»»

ارسال احضاریه برای کشاورزان

کشاورزان معترض اصفهان میگویند که هیچ یک از مسئولان دولتی طی ۲۶ روز گذشته در جمع معترضان حاضر نشده است و شماری از معترضان هم بازداشت و احضار شدهاند.

به گفته آنها، طی روزهای گذشته برای برخی از کشاورزان معترض احضاریه و اخطاریه ارسال شده است.

نماینده کشاورزان، اسفندیار امینی، ۲ آبان با بیان اینکه «مسئولان دولتی یا نمیتوانند یا نمیخواهند که مشکل کشاورزان را حل کنند»، گفته بود: «بی توجهی به خواسته کشاورزان معترض فقط به افزایش جمعیت بیکاران منجر شده و موج چند دههزار نفری از کشاورزان ناراضی شرق و غرب اصفهان را رقم میزند که دیگر نمیتوان حل این معضل را مدیریت کرد»»

به گفته امینی، کشاورزان پس از سالها پیگری از دولت، مجلس و دستگاه قضایی «ناامید شده و تصمیم گرفتند که خودشان جلوی برداشتها از محل حقابه خودشان را بگیرند

او گفته است که کشاورزان در همین راستا چندین مرتبه خط انتقال آب به یزد، چهارمحال و بختیاری و صنایع فولادی را شکستند؛ اما مسئولان جدی نگرفتند.

پاسخ غیر مسئولانه وزیر نیرو به مشکلات کشاورزان

حسن کامران نماینده اصفهان در مجلس که فشارهای ناشی از اعتراض کارگران وی را در مقام موضعگیری قرار داده بود، با بیان اینکه «وزیر نیرو حق ندارد کشاورزان معترض را بازخواست کند»، بار دیگر وزارت نیرو را مسئول عدم تامین حقآبه کشاورزان دانست و از وزیر اطلاعات خواست تا رضا اردکانیان،  وزیر نیرو را بازخواست کند.

حسن کامران گفت که بارها از وزیر نیرو در رابطه با عدم تامین یک میلیون و۵۹۲ هزار متر مکعب حقآبه سوال کرده، اما پاسخ قانع کننده نگرفته است.

وی افزود: وزیر نیرو به دلیل عدم اجرای مصوبات آب «باید محاکمه شود و مورد مواخذه قرار گیرد.

کامران یکشنبه ۲۹ مهر نیز همزمان با حضور اردکانیان در مجلس گفته بود که وزارت نیرو حقآبه کشاورزان را به صنایع و نظامیان فروخته است. اردکانیان ۲۹ مهر در مجلس، کاهش بارندگی و ذخیره آب را علت اصلی عدم تامین آب عنوان کرد.


نظرات بسته شده است