پیام خانم شعله پاکروان در سالگرد پرواز مظلومانه ریحانه جباری

خانم شعله پاکروان مادر ریحانه جباری که در بیدادگاه ظلم نظام جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شد و در بیست و هفتمین بهار زندگیاش همچون هزاران هزار دختر و پسر جوان ایرانی، مظلومانه طناب دار ظلم و ستم پاسداران ظلمت و تباهی بر گردنش آویخته شد، در پیامی زیبا و سراسر عشق و امید چهارمین سالروز درگذشت ریحانه را گرامی داشتهاست. متن پیام خانم شعله پاکروان بهشرح زیر است.

عشق جاویدانم!

چهار سال نه, چهار قرن است که هر شب, کتاب عشق تو را ورق زدهام ای دختر. چه یافتم؟ موج در موج عشق و ایستادگی . هنوز هم دلم تو را میخواهد ای طاووس خرامانم که چادر شرف سورمهای گلدار را دور تنت پیچیدی و پشت دیوار زندان شهرری پنهان شدی . هنوز هم صدای تو ای سرو راست قامتم در گوشم میپیچد که گفتی : «قول بده هر چی که شد خودتو کنترل کنی و تعادلت رو از دست ندی»

هنوز هم عاشق گلدوزی کردن پروانهی دلم هستم . هنوز هم دلتنگم برایت.

به یادت بهار و تابستان, بافتنی بافتم بی آنکه بر تنت ببینم . تمام فصلهای سال دستخط تو را در قاب چشم جا دادم بیآنکه نامه تازهای برایم بنویسی .

فرمانده دلم!

هنوز هم بار مسئولیتی که بر دوشم نهادی با شوق میکشم . هنوز هم سرباز عدالت هستم. هنوز هم خسته نیستم از یادآوری تو. هنوز اما نبخشیدهام شکنجه گرانت را .

تو مثل یک اهو به زندگیم آمدی و قلبم را تسخیر کردی و رفتی. یاد تو، به همان نرمی و نازکی که غزال بر زمین میدود سراسر وجودم را طی میکند و فریاد میزند : هیچ چیزی در جهان مقدستر از زندگی و انسانیت نیست.

جوانمرگ زندهی دلم!

تو را زندهتر از همیشه در جان جوانان دیگر میابم. هر کجا که استقامتی در جوانی میبینم رد تو را میابم . هر کجا اصرار بر راستی و حقیقت میبینم کلام تو را میشنوم. نوشتههای صریح سهیل عربی تو را زنده میکند. عدالتخواهی آتنا دائمی مبارزه تو را زنده میکند. مقاومت آرش صادقی ایستادگی تو را زنده میکند. تو هرگز نخواهی مرد. گویی با دفاع جانانه از شرافت و انسانیت اب حیات نوشیدی. آنانکه تو را بر دار کشیدند مردگان حقیقی هستند. چرا که دلشان مرد در پگاه سوم آبان نود و سه .

نوبهار خزان زدهام!

دو سال است از مزار تو دور افتادهام . اما چه باک؟ دلم را به دل هزاران مادر گره میزنم که هرگز مزاری برای دلبند اعدام شدهشان نیافتند. دلم را به دل آمنه مرادی و شریفه حسین پناهی گره میزنم . دلم را به دل مهوش فتحی گره میزنم که از مزار دو جوانمرگ رادمردش دور ماند. دلم را به دل دایه سلطنهی فرزاد کمانگر گره میزنم که کوه زاگرس در مقابل او چون سنگریزه است . دلم را به دل عزیز گره میزنم که از مزار هفت فرزندش خبر ندارد . دلم را به دل مادر نیکو سرشت انوشیروان لطفی گره میزنم که پیر شد و خاوران باغ خشک شده رویاهایش ماند. دلم را به دل مادری گره میزنم که تنها پیکر بیجان یک پسر از چهار فرزند جوانمرگش را گرفت و با دستهای خودش در جنگلهای گرگان بخاک سپرد.

ریحان ای گل خوشبوی زندگیام!

به تازگی یکی از همبندیانت مادر شده و در وصف مادرانگیاش برای تو نامه نوشته .

همان زن جوانی که هنوز هم تو را زنده میبیند و هرگز خفتنت در خاک سرد را نمیپذیرد. سمیرا میگوید از تو عشق به انسانیت و صبر و مبارزه برای زندگی را اموخته است. میخواهد نوزادش را با قصهی تو بزرگ کند. تو در افسانه هایی که مادران برای نوزادانشان میگویند جاگرفته و در دل نسلهای متوالی نفس خواهی کشید. زنان جوان برایت سرود خواهند خواند :

گر چه شب هست هنوز

با سیه چنگ بر این بام آونگ

آسمان غرق ستاره است ولیک

خوشهها بسته ستاره، گل گل

خوشه اختر سرخ

با تپشهای سترگ

عاقبت کورهی خورشید گدازان گردد

پیشینه:

روز ۳ آبان سال ۱۳۹۳ریحانه جباری اعدام شد.

تحصیلات ترم سه رشته نرمافزار کامپیوتر.

پیشه طراح دکوراسیون داخلی.

والدین فریدون جباری، شعله پاکروان .

جرمش دفاع از شرف و ناموسش در مقابل یک متجاوز وزارت اطلاعات به نام مرتضی سر بندری بود.

ریحانه جباری ملایری در سال ۱۳۶۶ متولد شد. وی در در تیرماه سال ۱۳۸۶ وقتی دختر جوان ۱۹ ساله ای بود به جرم قتل مرتضی عبدالعلی سربندی ۴۷ ساله، بازداشت و محاکمه شد. حکم اعدام وی بهجرم قتل عمد در نهایت در ۳ آبان ۱۳۹۳ به اجرا درآمد.

ریحانه جباری در دادگاه اتهام قتل غیرعمد را پذیرفته و دلیل آن را نتیجه دفاع از خود در برابر تجاوز جنسی اعلام کرده بود.

ریحانه جباری، طراح دکوراسیون داخلی یک شرکت تبلیغاتی و دکوراسیون، ۱۹ ساله بود که به طور اتفاقی با شخصی به نام «مرتضی سربندی»، پزشک ۴۷ ساله، متاهل و دارای سه فرزند آشنا شد.

با وجود درخواستهای فعالان حقوق بشری در داخل و خارج از ایران برای توقف مجازات اعدام ریحانه جباری، مقام های ایران حکم اعدام وی به صورت ناعادلانه ای در آبان ماه ۹۳ به اجرا گذاشتند.

اعدام ریحانه جباری باعث واکنشهای بسیاری در ایران و در جامعه بین المللی شد.


نظرات بسته شده است