هاشم خواستار ؛ آخرین وضعیت معلم زندانی از زبان صدیقه مالکی

روز یکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷ خانم صدیقه مالکی همسر معلم زندانی هاشم خواستار که توسط اطلاعات سپاه پاسداران ربوده شد و در بیمارستان بیماران روانی ابن سینا مشهد زندانی شده است؛ توانست به مدت ۱۰دقیقه با هاشم خواستار ملاقات کند.

خانم صدیقه مالکی در این رابطه گفت: روز پنجشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷ در بیمارستان ابن سینا ساعت ۵ بعدازظهر به من اجازه دادند که با همسرم آقای سیدهاشم خواستار ملاقات کنم که بیشتر از ۱۰ دقیقه طول نکشید و «خواستار» تا میخواست در مورد بازداشتش صحبت کند ماموری که در جمع ما نشسته بود مانع میشد.

وی افزود: علیرغم گزارش صبح «توس»، آقای خواستار در وضعیت خوبی نیست. برخلاف خواسته خودش و ما،ایشان را با آمبولانس از جلوی باغ ما در ۶۰ کیلومتری مشهد ربودند و مستقیم آوردند به بیمارستان روانی. همسرم به آنها گفته اگر برای بازداشت من آمدهاید من اعلام کردهام همیشه حاضرم، زنگ میزدید میآمدم، از طرفی خانهام در مشهد به شما نزدیکتر بود تا گلبهار و آدرس خانهام را هم که میدانستید، آیا با آمبولانس آمدید که مرا بکشید؟

الان هم که ۵ روز از این موضوع میگذرد معلوم نیست چه کسی دستور بازداشتش را داده است و یا چه کسانی ایشان را بازداشت کردهاند؟ چرا به بیمارستان روانی بردهاند؟ در صورتی که ایشان حتی یک قرص مصرف نمیکردند.

وقتی میرویم که از وضعیتشان بپرسیم در بیمارستان ما را از این طرف به آن طرف پاس میدهند ایشان را در بخش بیماران روانی خطرناک بستری کردند. روز اول که خواستار را بردند به بیمارستان، یکی از بیماران گلویش را گرفته و میفشرده که پرستاران، خواستار را نجات دادند.

روز اول یک آمپول به ایشان زدند و خون گرفتند و تا سه روز اعتصاب غذا داشتند. عملا ایشان زندانند در دارالمجانین خطرناک.

خانم مالکی همچنین از رسانههایی که خبر ربوده شدن هاشم خواستار را بازتاب دادند؛ تشکر کرد و گفت: جا دارد در اینجا از همه رسانهها، همکاران و دوستان چه در داخل ایران و چه در خارج که از ما حمایت کردند و صدای ما را لااقل به گوش مسئولین رساندند، تشکر کنم.

از آنجا که موج حمایت از همسرم آقای سیدهاشم خواستار روز به روز بیشتر میشود، امیدوارم مسئولین و کسانی که این بلا را سر ما آوردهاند، بیشتر فکر کنند.


نظرات بسته شده است