دبیرکل اتحادیه کارگری کانادایی ؛ نامه اعتراضی به حسن روحانی در حمایت از رانندگان کامیون و معلمان

روز دوشنبه۲۹ اکتبر۲۰۱۱۸مطابق روز۷‌ آبان۱۳۹۷، آقای استفان فون سیچوووسکی دبیرکل اتحادیه کارگری کانادایی در ونکوور و حومه، یک نامه اعتراضی خطاب به حسن روحانی در حمایت از رانندگان کامیون و معلمان زندانی منتشر ساخت. این

 اتحادیه که یک چتر فدراسیون و چتر اتحادیه‌ای است، در برگیرنده ۶٠ هزار کارگر در این منطقه می‌باشد.

دبیرکل شورای اتحادیه کارگری در ونکوور و حومه در کانادا، در این نامه، با فدراسیون های بین المللی کارگری از جمله  فدراسیون بین المللی ترانسپورت (آی تی اف)، آموزش بین المللی (ای وان)، اتحادیه صنعتی جهانی، اتحادیه بین المللی غذا، کشاورزی، هتل، رستوران، تغذیه و دخانیات و انجمن کارگران متحد (آی یو اف) و کنفدراسیون اتحادیه های کارگری بین المللی (آی تی یو سی) در محکوم کردن تهدید به حکم اعدام رانندگان کامیون از سوی قوه قضاییه در قزوین اعلام همبستگی کرد.

استفان فون سیچوووسکی دبیرکل اتحادیه کارگری کانادایی در ونکوور و حومه همچنین ضمن اعلام حمایت از تحصن دو روزه معلمان و فرهنگیان ایران خواستار آزادی معلمان زندانی از جمله آقایان محمد رضا رمضان زاده دبیر شواری هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، محمد صالح شاکری، عباس واحدیان، عبدالرضا قنبری، اسماعیل عبدی، محمد حبیبی و محمود بهشتی گردید.

در ادامه این نامه، آقای استفان فون سیچوووسکی دبیرکل اتحادیه کارگری کانادایی جمهوری اسلامی را مسبب اصلی وضعیت اقتصادی فلاکت‌بار مردم، سرکوب آزادی بیان، دستگیری مخالفین، بازداشت فعالین کارگری و مدنی ایران دانست و نوشت: «…. این سطح وحشتناک فقر، بیکاری و نابرابری برای مردم غیر قابل تحمل شده‌است در حالیکه آیت الله‌ها از ثروت‌های نجومی بهره‌مند هستند.»

وی خطاب به روحانی نوشت: همچنین حکومت شما به سرکوب آزادی بیان و دستگیری مخالفین و فعالین کارگری و اکتیویست های اجتماعی  ادامه می‌دهد.
از همین رو شورای اتحادیه های کارگری ونکوور همبستگی خود را با مردم ایران که خواستار آزادی زندانیان سیاسی و کارگران زندانی و برگرداندن سوبسیدها و پاسخ دادن به فقر و بیکاری و سهیم کردن مردم ایران در ثروت ها هستند اعلام می‌دارد.

متن نامه آقای استفان فون سیچوووسکی دبیرکل شورای اتحادیه کارگری در ونکوور و حومه در کانادا، به حسن روحانی بشرح زیر است:

٢٩ اکتبر ٢٠١٨

از: شورای اتحادیه‌های کارگری ونکور و حومه در کانادا
به: حسن روحانی
موضوع همبستگی با رانندگان کامیون و معلمان زندانی

شورای اتحادیه‌های کارگری ونکور و حومه درکانادا یک چتر فدراسیون و چتر اتحادیه‌ای است و در برگیرنده ۶٠هزار کارگر در این منطقه می‌باشد.

ما مطلع شدیم که رانندگان کامیون در کشور شما در بیست و سوم سپتامبر دراعتراض به حقوقهای ناچیز و موقعیت دشوارشان در اعتصاب بودند.
این کارگران با سرکوب سختی روبرو شدند. از جمله ٢۵۶ نفر از آنها دستگیر شدند و در هشتم اکتبر آنها به مجازات سنگین از جمله اعدام تهدید شده‌اند.

در اعتراض به این موضوع فدراسیون‌های بین المللی کارگری از جمله  فدراسیون بین المللی ترانسپورت (آی تی اف)، آموزش بین‌المللی (ای وان)، اتحادیه صنعتی جهانی، اتحادیه بین‌المللی غذا، کشاورزی، هتل، رستوران، تغذیه و دخانیات و انجمن کارگران متحد (آی یو اف) و کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری بین‌المللی (آی تی یو سی) در یک بیانیه مشترک در هفدهم اکتبر تهدید رانندگان کامیون بازداشتی به اعدام را محکوم کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط آن‌ها شده‌اند. ما نیز از خواست آنان حمایت کرده و به آن می‌پیوندیم.

بعلاوه شماری از معلمان در رابطه با اعتصاب سراسری‌شان در پانزدهم مهرماه دستگیر شدند.

از جمله محمدرضا رمضان‌زاده دبیر شواری هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، همچنین محمد صالح شاکری و عباس واحدیان دستگیر شده‌اند.

قبل از این اعتصاب نیز عبدالرضا قنبری، اسماعیل عبدی، محمد حبیبی و محمود بهشتی در زندان بودند. ما خواهان آزادی همه معلمان زندانی هستیم.
ما می‌دانیم که  تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی از سال ٢٠١٢ هزینه اقتصادی سنگینی در برداشته و ١۶٠ میلیارد دلار پول نفت از بین رفته‌است.

این مساله نتیجه اش سخت تر شدن سطح استاندارد زندگی بسیاری از مردم ایران بوده است.
با وجود این با قطع سوبسید کالاهای حامل انرژی توسط حکومت شما، این فشارها به مردم افزایش جدی‌تری یافته و زندگی مردم را سخت‌تر کرده‌است.

این سطح وحشتناک فقر، بیکاری و نابرابری برای مردم غیر قابل تحمل شده‌است در حالیکه آیت الله ها از ثروت‌های نجومی بهره‌مند هستند.
همچنین حکومت شما به سرکوب آزادی بیان و دستگیری مخالفین و فعالین کارگری و اکتیویست‌های اجتماعی ادامه می‌دهد.

از همین رو شورای اتحادیه‌های کارگری ونکوور همبستگی خود را با مردم ایران که خواستار آزادی زندانیان سیاسی و کارگران زندانی و برگرداندن سوبسیدها و پاسخ دادن به فقر و بیکاری و سهیم کردن مردم ایران در ثروت‌ها هستند اعلام می‌دارد.


نظرات بسته شده است