کاهش قدرت خرید کارگران به میزان ۸۰ درصد

عملکرد مفسدان اقتصادی داخلی، کار را به جایی رسانده است که دبیر خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه، آن را برای اقتصاد کشور و کارگران مشکلزا دانسته و اعلام کرده که با کاهش ارزش ریالی حقوق و دستمزد، قدرت خرید جامعه کارگری تا ۸۰ درصد کاهش یافته است.

دبیر خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه، داوود میرزایی، روز چهارشنبه ۹ آبانماه ۱۳۹۷، در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا، گفت: «افزایش ۱۹.۵ درصدی حقوق کارگران در فروردین ۹۷ نشان از همراهی دولت با جامعه کارگری در شورایعالی کار داشت و این امید در دل کارگران زنده شد که شرایط حقوق دستمزد به سمت و سوی واقعی شدن گام بر میدارد؛ ولی متأسفانه تحریمها و عملکرد مفسدان اقتصادی داخلی، شرایط اقتصادی کشور را دچار مشکل کرد و افزایش ۱۹.۵ درصدی دستمزد عملا در زندگی کارگران نمودی پیدا نکرد؛ به این معنا که حقوق فروردین ۹۷ از نظر ارزش ریالی از فروردین ۹۵ هم کمتر شد؛ به عبارتی قدرت خرید کارگران بین ۵۰ تا ۸۰ درصد کاهش یافت که این موضوع مشکلات عدیدهای را برای خانواده جامعه کارگری به وجود آورد

داوود میرزایی افزود: «چنین شرایطی موجب شده است که کارگران در تهیه نیازهای اولیه زندگی خود عاجز شوند و به همین منظور تشکلهای کارگری چندین مرحله از وزارت کار که بدون وزیر هم مانده بود، درخواست تشکیل جلسه شورایعالی کار و ترمیم حقوق کردند که متأسفانه با توجه به شرایط وزارت کار این موضوع عقیم ماند.

او در ادامه گفت: «خواستار تشکیل هر چه سریعتر جلسه شورایعالی کار و ترمیم دستمزد کارگران به شکل واقعی هستیم و ترجیحا با توجه به شرایط اقتصادی کشور انتظار جامعه کارگری، شناور شدن حقوق شاغلین و همسان سازی حقوق بازنشستگان است

شایان ذکر است که قیمت بیشتر کالاها در ایران در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته و میزان افزایش قیمت کالاهای گوشتی، لبنی و میوه بیش از ۲۰ درصد بوده است و این یعنی، این کالاها یا تاکنون از سفره خانوارهای کارگری جمع شده و یا به مرور با این روند افزایش قیمت، جمع خواهد شد. در این بین افزایش قیمت چای خارجی نیز نزدیک به ۲۰ درصد است.

آخرین گزارش بانک مرکزی پیرامون تحولات بازار معاملات مسکن در تابستان امسال، حاکی است که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۳.۶ و ۱۱.۱ درصد رشد داشته است.

حال میتوان این گونه نتیجهگیری کرد که با توجه به افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق در ابتدای سال، این افزایش با افزایش قیمت کالاها در سال جاری همخوانی نداشته و قدرت خرید بسیاری از خانوارهای کارگری در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است.


نظرات بسته شده است