کشاورزان استان اصفهان و اعلام آمادگی برای گرفتن حق‌آبه به هر قیمت

صبح روز چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷ هزاران تن از کشاورزان استان اصفهان در شهرهای اصفهان، نجف آباد، لنجان و زرینشهر دست به تجمع و راهپیمایی زدند.

کشاورزان استان اصفهان که دیگر از وعده و وعیدهای توخالی مسئولین کارد به استخوانشان رسیده است، با تجمع در کنار سد چم آسمان که محل گردشگری است، هشدار دادند که در صورت ندادن حقآبهشان، خودشان دست به این کار خواهند زد و به هر قیمت آب زایندهرود را به مسیر اصلی برخواهند گرداند.

کشاورزان محروم که در این راهپیمایی شرکت داشتند، شعار میدادند: «عزا عزاست امروز روز عزاست امروز زندگی کشاورز روی هواست امروز» و «میمیریم میمیریم حقآبه رو میگیریم»

در این میان، پاسخ کابینه حسن روحانی به کشاروزان زحمتکش، آوردن نیروهای گارد ضد شورش برای مقابله با کشارزان بیگناه بود.

کشاورزان شرق و غرب استان اصفهان در اعتراض و تحصن

اصفهان تنها شهری نبود که کشاورزان محروم آن دست به تجمع و اعتراض زدند، در لنجان و زرین شهر مرکز شهرستان لنجان نیز کشاورزان در اعتراض به ندادن حقآبه تجمع کردند و خواستار حل فوری این مشکل شدند.

نجفآباد شهر دیگری در استان اصفهان بود که کشاورزان زحمتکش آن چهارمین روز اعتراض خود را به ندادن حقآبه با به صف کشیدن تراکتورهایشان پشت سرگذاشتند.

در قهدریجان و فولاد شهر نیز که در غرب اصفهان قرار دارند، کشاورزان محروم و زحمتکش این دو شهر با برپایی تجمعهای اعتراضی خواست خود را برای گرفتن حقآبه اعلام داشتند.

در چند روز گذشته کشاورزان استان اصفهان از شهرهای مختلف، همچون شهرهای نجف آباد، فولاد شهر، قهدریجان و فیلور در غرب تا لنجان و مرکز آن زرین شهر در جنوب غربی و همچنین خوراسگان، ورزنه و…. با برپایی چادرهای تحصن، به صف کردن تراکتورها، تجمع اعتراضی، اعتصاب و راهپیمایی اعتراض خود را به نداند حقآبه نشان دادند.

در این میان کشاورزان محروم قهدریجان خشم خود را از این وضعیت نابهنجار که منجر به فقر شدید میان کشاورزان زحمتکش این شهر شده است به عضو مجلس از این شهر نشان دادند. کشاورزان تاکید کردند که هر وعدهای که مسئولین برای حل این مشکل دادهاند توخالی از آب درآمده است.


نظرات بسته شده است