تجمع اعتراضی کارگران شهرداری سنندج و الوند و کارگران قطار شهری اهواز 

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری سنندج

روز یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷ کارگران شهرداری سنندج در اعتراض به عدم پرداخت ۵ماه حقوق عقب افتادهشان مقابل در اصلی ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند.

کارگران شهرداری ۵ ماه است که حقوق نگرفتهاند ومشکلات زیادی دارند؛ از جمله اکثرا  به خاطر عدم پرداخت حقوقشان توان پرداخت اجاره خانه را ندارند.

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری الوند

روز یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶ کارگران فضای سبز شهرداری الوند در استان قزوین در اعتراض به عدم پرداخت ۵ ماه حقوق معوقه در شهرداری  این شهر تجمع کردند.

تجمع اعتراضی کارگران قطار شهری اهواز؛ گسترش اعتراضات در صورت عدم رسیدگی به خواستهها

روز یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷ کارگران شرکت کیسون در اعتراض به عدم پرداخت ۱۷ماه حقوق عقب افتادهشان مقابل در اصلی ساختمان اداری این شرکت (از پیمانکاران مجری ساخت قطار شهری اهواز)در خیابان سه راهی فرودگاه اهواز دست به تجمع زدند.

یکی از کارگران در تشریح دلایل این تجمع و اعتراض صنفی گفت: «حدود ۲۰۰ نفر از کارگران قطار شهری اهواز هستیم که در بخشهای ترانسفور، تعمیرات، عملیات خاکی، اجرا وکار میکنیم. کارفرما از تیر ماه سال ۹۶ پرداخت مطالبات مزدیمان را به تاخیر انداخته؛ به طوریکه در حال حاضر میزان معوقات مزدیمان به ۱۷ ماه رسیده است

او با بیان اینکه آخرین دستمزدی که کارگران قطار شهری اهواز دریافت کردهاند مربوط به دستمزد خرداد ۹۶ میشود، افزود: «کارفرما مرتبا وعده بهبود وضعیت مالی شرکت و پرداخت مطالبات معوقه کارگران را میدهد اما در عمل شاهد هیچ اتفاق خاصی از سوی کارفرما نیستیم

طبق اظهارات وی، همچنین حدود ۱۰۰ نفر از کارگران سابق که از ابتدای تیر ماه سال جاری از کار بیکار شدهاند، فقط ۳۰درصد از مطالبات معوقه مزدی و سنواتی خود را از کارفرما دریافت کردهاند و در حال حاضر برای دریافت مابقی طلب خود بلاتکلیف ماندهاند

این کارگر با اشاره به وعدههای تحقق نیافته مسئولان در خاتمه گفت: «در صورت بیتوجهی به پرداخت مطالباتمان به تجمعات خود به صورت گستردهتری ادامه میدهیم


نظرات بسته شده است