هزاران کارگر بیکار، وارث خصوصی‌سازی غلط واحدهای صنعتی

به گزارش رسانهها، محمدعلی مهرابی (مسئول سازمان بسیج کارگری اصفهان) با بیان این مطلب گفت: خصوصیسازی واحدهای تولیدی و مادر، بدون توجه به اهلیت سرمایهگذاران و خریداران سهام موجب ایجاد مشکل و بحران در واحدهای مادر صنعتی میشود.

مهرابی افزود، متأسفانه در بخشی از واگذاریهای واحدهای صنعتی، افراد سودجویی به میدان آمده و پس از اینکه صاحب یک کارخانه شده و نهایت استفاده را از آن میبرند، بدون توجه به کارگران مشغول در آن واحد، کارخانه را تعطیل میکنند. قطعا خصوصیسازی خوب است؛ اما نه به هر قیمتی و دولت باید متوجه این موضوع باشد.

طبق اظهارات مهرابی؛ قشر کارگر تا حدی اهمیت دارد که یک وزارتخانه را مسئول رسیدگی به امورات این قشر کردهاند، بنابراین وزیر جدید باید برای رسیدگی به این قشر زحمتکش دغدغه داشته باشد.

مسئول بسیج کارگری اصفهان، با بیان اینکه حفظ کرامت و حقوق کارگر باید در اولویتهای وزیر کار و رفاه اجتماعی باشد، افزود: یکی از چالشهایی که همواره کارگران با آنها مواجه هستند عدم وجود امنیت شغلی است. انتظار میرود وزارت کار با توجه به منابع خوبی که در اختیار دارد، امنیت شغلی مطلوبی را برای قشر کارگر تأمین کند.

وی در ادامه گفت: «یکی دیگر از زمینهها که لازم است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آن ورود کند، مسئله واگذاری کارخانجات و واحدهای صنعتی است چراکه امروز به دلیل واگذاریهای غیراصولی برخی واحدها به بخش خصوصی، کارگران بسیاری بیکار شدهاند

شایان یادآوری است که طی سنوات گذشته اجرای قانون خصوصیسازی توام با اخراج وتعدیل نیروی کار و اعلام ورشکستگی صوری وتغییر کاربری املاک واحدهای صنعتی نظیر بلبرینگ سازی، کمپرسور سازیوماشین سازیدر نقاط مختلف کشور بوده ایم که تاکنون مشکلات عمدهای متوجه امنیت شغلی و معاش کارگران شده است ودولت روحانی دراین رابطه هیچ اقدام جدی نکرده است تا کارگران به خواسته های برحق خود برسند .


نظرات بسته شده است