کارگران شهرداری ؛ اعتراض به عدم پرداخت دستمزدشان توسط پیمانکاران

کارگران شهرداری الوند در استان قزوین، سنندج در استان کردستان و شادگان در استان خوزستان به تاخیر در پرداخت دستمزدهایشان اعتراض دارند. در الوند کارگران شهرداری می‌گویند که از تیر امسال پیگیر مطالبات معوق خود از شرکت پیمانکاری «تارا نام آسیا» هستند و هنوز موفق به دریافت مطالبات سال گذشته که ۴ میلیون تا ۵ میلیون تومان است، نشده‌اند
به گفته کارگران شرکت پیمانکاری تامین نیروی انسانی شهرداری الوند از تیر امسال تغییر و تعهد کرده که مطالبات کارگران را پرداخت کند اما تا به حال فقط یک ماه از مطالبات مزدی کارگران پرداخت شده است.
کارگران شهرداری الوند هم در اعتراض به این وضعیت شنبه ۱۹ آبان مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند.یکی از کارگران به ایلنا، گفته که پس از این اعتراض شرکت پیمانکار حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان به حساب کارگران واریز کرده است.
در سنندج نیز شماری از کارگران سازمان فضای سبز شهرداری در اعتراض به پنج ماه مزد معوق مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند. این کارگران به واسطه شرکت پیمانکاری نیروی انسانی مشغول به کار هستند. در خبر دیگری مهدی یاری عضو شورای شهر شادگان در استان خوزستان هم تائید کرده که کارگران حداقل سه تا چهار ماه معوقات مزدی دارند. او گفته که بیشتر کارگرانی که دستمزدشان پرداخت نشده، تحت قرارداد شرکت پیمانکاری هستند.
به گفته یاری شهرداری شادگان در حالی مطالبات پیمانکار برای پرداخت دستمزد کارگران را پرداخت نمی‌کند که اعتبار این بخش را از استانداری خوزستان دریافت کرده است. کارگران شهرداری شادگان شنبه ۱۹ آبان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند.یکی از کارگران معترض به ایلنا، گفته که حدود ۸۰۰ کارگر بیش از هشت ماه دستمزد معوق دارند و برای تامین معیشت به ناچار به «مشاغل کاذب» روی آورده‌اند.
به گفته او علاوه بر این ۴۰ کارگر روزمزد نیز در شهرداری شادگان بدون برخورداری از بیمه اشتغال دارند و از ترس اخراج در تجمعات کارگری شرکت نمی‌کنند.
درخاتمه شمارا به گزارش مجملی دراین رابطه جلب می کنیم ؛؛باز هم تاکید می کنیم که پیمانکار تمام مزایای مربوط به کارگر را از شهرداری می گیرد، اما در شهرداری ناظرینی وجود دارند که به جای نظارت، متاسفانه خودشان شریک پیمانکار هستند. باور کنید که، من به عنوان نماینده کارگر یا خیلی از مسئولان شهرداری تهران که برای بازدید رفتیم، به چشم می دیدیم که ناظر پیمانکار در دفاع از توجیه این کارهای غیر قانونی، بیشتر از پیمانکار حرص می خورد! باید این واقعیت تاسف آور را اعتراف کنیم که ناظرین شهرداری تهران، مدافع پیمانکار هستند و مدافع منافع کارگر شهرداری تهران نیستند.


نظرات بسته شده است