اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

کارگران هفت تپه همچنان خواهان خلع ید شرکت و پایان دادن به مالکیت بخش خصوصی در هفت تپه هستند
روز صبح دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ کارگران نیشکر هفت تپه هشتمین روز اعتصاب سراسری سنگین و مسالمت آمیز خودشان را پشت سر گذاشتن و همچنان تا تحقق خواسته های خود بر ادامه اعتراضات تاکید دارند
کارگران نیشکر هفت تپه در هشتمین روز اعتصاب سراسری خودشان همچنان خواهان پایان دادن، به مالکیت بخش خصوصی در هفت تپه هستند
کانال رسمی کارگران هفت
دوشنبه.۲۱ ابان ۹۷


نظرات بسته شده است