تجمع اعتراضی کارگران روغن نباتی جهان، مجتمع مس میدوک و پروزه ساخت اتوبان سقز ـ بوکان

ادامه تجمع اعتراضی کارگران روغن نباتی جهان
روز سه شنبه ۲۲ آبانماه ۱۳۹۷، برای دومین روز پیاپی، کارگران کارخانه روغن نباتی جهان نسبت به مشخص نبودن وضعیت مطالبات معوقه خود اقدام به تجمع اعتراضی کردند.
در این تجمع اعتراضی شماری از کارگران کارخانه روغن نباتی جهان با همراهی برخی کارگران اخراج شده این کارخانه‌، برای وصول مطالبات معوقه خود، مقابل استانداری زنجان دست به اعتراض زده‌اند. به گفته کارگران معترض، ده ماه دستمزد معوقه به آنان پرداخت نشده و از این بدهکاری تنها ۶ ماه آن مربوط به سال جاری می‌باشد. همچین بخش دیگری از اعتراضات کارگران ناشی از مشخص نبودن وضعیت تولید در کارخانه و اخراج شماری از همکاران شان است.
تجمع اعتراضی کارگران مجتمع مس میدوک نسبت به وضعیت همکاران بازداشتی خود
روز سه شنه ۲۲ آبانماه، گروهی از کارگران مجتمع مس میدوک در حمایت از کارگران بازداشت‌شده این معدن، در یک تجمع اعتراضی در محدوده مصلی شهر بابک، خواستار آزادی همکاران خود شدند.
به گفته فعالان کارگری استان کرمان، از روز شنبه ۱۹ آبانماه، تاکنون ۷ نفر از کارگران شاغل در معادن مجتمع مس میدوک در منطقه شهر بابک استان کرمان به دلیل برگزاری اعتراضات، بازداشت شده‌اند. در پی این اعتراض دو تن از هفت تن از کارگران بازداشت شده به قید وثیقه آزاد شدند. شایان ذکر است که از ابتدای آبانماه سال جاری حدود ۶۰۰ نفر از کارگران پیمانکاری معادن مس شهر بابک در انتقاد به شرایط نامناسب مزدی، دست به اعتراضاتی متناوب برای بررسی مطالبات‌شان زده‌اند.
تجمع اعتراضی و اعتصاب دوباره کارگران و کارکنان پروزه ساخت اتوبان سقز ـ بوکان
روز یکشنبه ٢٠ آبان ماه سال جاری، کارگران پروژه ساخت اتوبان سقز- بوکان برای دومین بار متوالی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه خود دست به اعتصاب زدند. شایان ذکر است که این کارگران حدود ٨ ماه حقوق و معوقات خود را دریافت نکرده اند.
کارگران این پروژه پیشتر نیز در مهر ماه امسال نسبت به پرداخت نشدن دستمزدهایشان اعتصاب کردند. گفتنی‌ است که مسئولان وعده پرداخت کامل دستمزد و معوقه تمامی کارگران را به آنها داده بودند؛ اما با گذشت یک ماه، هیچ یک از پیمانکاران پروژه و مسئولان محلی پاسخگوی این کارگران نبوده‌اند؛ لذا آنان مجددا نسبت به مطالبات و معوقات خود، دست به اعتصاب دوباره زدند.


نظرات بسته شده است