استمداد حمایت فوری از کارگران نیشکر هفت تپه

جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران از مردم شوش و نهادها و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی کارگری خواهان حمایت فوری از کارگران نیشکر هفت تپه شد.
درحالیکه کارگران دلیر و زحمتکش شرکت نیشکر هفت تپه همراه با خانواده‌هایشان از صبح امروز شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ اقدام به برگزاری راهپیمایی اعتراضی در خیابانهای شهرستان شوش نموده‌اند، دولت اقدام به اعزام انبوه نیروهای یگان ویژه با چندین اتوبوس از شهر اهواز به شهرستان شوش کرده‌است. این نیروها از جمله در مقابل فرمانداری شهر مستقر شده تا از گسترش تظاهرات مردمی امروز ممانعت به‌عمل آورند. آنها در عین حال قصد ایجاد رعب و وحشت در میان کارگران به فغان آمده شرکت نیشکر هفت تپه را دارند تا بلکه بتوانند بدین وسیله از ادامه تظاهرات کارگران در سطح شهر جلوگیری کنند.
کارگران محروم که دیگر آه در بساط ندارند و سفره محقرشان خالی‌تر از همیشه است امروز با همسر و فرزندان خود به خیابان آمده‌اند تا شاید مسئولان نظام از دیدن چهره معصوم این کودکان گرسنه شرم کنند.
اما پاسخ دولت روحانی به کارگران زحمتکشی که جز دستمزد ماه و تعیین تکلیف شدن وضعیت قرارداد و بیمه خود و خلع ید از کارفرمای خصوصی دزد و غارتگر و برگشت شرکت به مالکیت دولت، چیزی نمی‌خواهند جز بسیج و اعزام صدها نیروی یگان ویژه برای ایجاد رعب و وحشت و سرکوب تظاهرات، چیزی نیست.
آقای جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران درپیامش با اشاره به همین وضعیت، از همه مردم شهرستان شوش، از همه سازمان‌ها و نهادهای کارگری داخلی و بین‌المللی می‌خواهد تا با فوریت به یاری کارگران نیشکر هفت تپه و خانواده‌هایشان برخیزند.
ما در سایت ایران کارگر، همچون گذشته ضمن حمایت کامل از خواسته‌های برحق کارگران شریف و زحمتکش نیشکر هفت تپه و تعظیم در مقابل عزم و اراده آهنین کارگران دلیر، به نوبه خود از همه ارگانهای مدنی و کارگری خواهان حمایت کامل از تجمع و تظاهرات اعتراضی کارگران دلیر نیشکر هفت تپه هستیم
ما همچنین حمایت خودمان را از فراخوان آقای جعفر عظیم زاده ابراز می‌داریم.


نظرات بسته شده است