خاشقچی رو رها کن فکری به حال ما کن؛شعار کارگران خشمگین فولاد اهواز ۲۶آبان

روز شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ کارگران زحمتکش و خمشگین گروه صنعتی فولاد اهواز که برای هشتمین روز متوالی در اعتراض به نپرداختن ماه‌ها حقوق‌شان ابتدا مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کرده و سپس دست به تظاهرات زدند؛ از اینکه حکومت به جای پرداختن به مسائل کارگران و بحران اقتصادی در کشور به دخالت در امور دیگر کشورها پرداخته است که هیچ ارتباطی با ایران و کارگران ایران ندارد؛ شعار می‌دادند: «خاشقچی رو رها کن فکری به حال ما کن» و «فلسطین سوریه عامل بدبختیه».


نظرات بسته شده است