پیام از طرف جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه

بنام خداوند جان و خرد همكاران گرامي در نيشكر هفتپه تا امروز كه اعتصابمان بصورت مسالمت اميز درب مديريت نيشكر هفتپه ادامه داشته هيچگونه نتيجه اي حاصل نشده است و اكنون زمان ان فرارسيده كه اعتصاب خود را به همراه خانواده هايمان به درب فرمانداري شوش برده،وفرياد حق طلبي سر بدهيم.
همكاران محترم بهوش باشيد درمرحله حساس كنوني اتحاد خود را مثل هميشه حفظ كنيم وبه هيچ عنوان به هشدارهاي بعضي افراد كه همه ميدانيم از كجا خط ميگيرند ومخالف بيرون كشيدن اعتصاب هستند گوش نكنيد زيرا ما قرار است بصورت مسالمت اميز خواسته هاي خود را فرياد بزنيم،همانند كارگران گروه ملي فولاد اهواز،
چه بسا در روزهاي اينده اگر از مسؤلين جواب نگرفتيم،اعتصاب خود را به درب استانداري ميكشيم،وبه برادران وكارگران گروه ملي اهواز ميپيونديم و ان روز است كه خواهيم ديد اتحادوفرياد كارگران خوزستاني چه به روز نظام سرمايه داري خواهد اورد.
برادران همه ميدانيم كه جز تلاش وفرياد هاي خودمان هيچكس نميتواند حق مارا بگيرد، انتظار از كه داشته باشيم از اقاي روحاني و جهانگيري كه نسبت فاميلي باسهامداران دارند
و مسبب اصلي اوضاع هستند يا از مسئولین استانداری و فرمانداری و اداره اطلاعات. که روحانی و جهانگیری ولی نعمت هایشان است.
اري دليل انكه تاكنون جوابي نگرفته ايم اين است كه مقامات دولتي واستاني و شهرستاني هنوز هم اميد به بازگشت سهامداران دارند كه كماكان به دزدي هاي خود ادامه دهند،
در زمان مناسب گزارش تخلفات تك تك مسئولین استانی و افراد شوراي تامين شهرستان شوش را به تهران ميرسانيم و در صورت پاسخ نگرفتن ازتهران انها را رسانه اي خواهيم كرد.
سخن اخر با اقاي رييس جمهور حسن روحاني: تو و دولت تو در چندين سال گذشته كارگران را كه خود فقير بودند و ضعيف، بيچاره تر كردي.
اقاي رييس جمهور شب ها اسوده ميخوابي ؟
اقاي رييس جمهور به كارنامه ي دولتت نگاه كرده اي،كه كارگران را در تمام ايران به خاك سياه نشانده اي؟
دومينوي ورشكستگي كارخانه ها كه راه انداخته اي تا كي ادامه دارد؟
كارخانه ارج
كارخان ازمايش
كارخانه داروگر
كارخانه هپكو
كارخانه قند ورامين
كارخانه هاي نساجي
وصدها كارخانه و كارگاه كوچك وبزرگ ديگر

جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه


نظرات بسته شده است