اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در هجدهمین روز؛ کارگر زندانی آزاد باید گردد

هجدهمین روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه، روز پنج‌شنبه ۱ آذر ۱۳۹۷ کارگران زحمتکش و شریف شرکت نیشکر هفت تپه برای هجدمین روز اعتصاب خود را ادامه داده و به تظاهرات در مقابل فرمانداری شوش پرداختند.
کارگران که مقابل فرمانداری شهرستان شوش تجمع کرده‌اند؛ شعار «کارگر زندانی آزاد باید گردد» سر می‌دهند. هنوز ۴تن از نمایندگان کارگران مسلم ارمند، اسماعیل بخشی، محمد خنیفری، حسن فاضلی و یک خانم خبرنگار همچنان در بازداشت هستند.
روز گذشته چهار شنبه ۳۰ آبان قوه قضاییه اعلام کرد که این کارگران تا ساعاتی دیگر به همراه خبرنگار آزاد خواهند شد. اما، پس از گذشت چند ساعت قاضی همان پرونده اعلام کرد که نه تنها این کارگران آزاد نخواهند شد بلکه اتهام جدیدی نیز به این کارگران زندانی از طرف اطلاعات وارد شده است. این امر خشم کارگران و خانواده‌های کارگران زندانی را برانگیخت که منجر به صدور یک اولتیماتوم از جانب کارگران نیشکر هفت تپه به مسئولان نظام شد:
«همه نمایندگان کارگران، باید تا فردا پنج‌شنبه ۱ آذر ۹۷ ساعت ۸ صبح آزاد شوند در غیر این‌صورت آن‌ها را غافلگیر خواهیم کرد
ما کارگران راهی بجز برگزاری اعتصاب نداریم و تا حق خودمان را از این قوم ظالم نگیریم کوتاه نمی‌آییم»
در این اولتیماتوم که عصر چهارشنبه۳۰‌ آبان صادر شده بود آمده است: «فردا ماکارگران هفت تپه جلوی فرمانداری تجمع خواهیم کرد و تجمع خود را به سطح شهر می‌بریم و در صورت آزاد نشدن کارگران بازداشتی قدم بعدی را بر میداریم و آنها را غافلگیر خواهیم کرد.
مردم ایران ببینید، وجدانهای بیدار ببینید، که چگونه با کارگران برخورد خواهند کرد. فردا ساعت ٨صبح فرصت مسؤلان جهت آزادی تمام زندانیان به پایان میرسد، ما کارگران راهی بجز برگزاری اعتصاب نداریم و تا حق خودمان را از این قوم ظالم نگیریم کوتاه نمیاییم.
کارگران هوشیار شده اند ومیدانند که چه حرفی راست است و چه حرفی دروغ
هیهات منا الذله
«محال است تَن به ذلّت دهیم»


نظرات بسته شده است