تجمع اعتراضی کارگران در شهرهای مختلف

تجمع اعتراضی کارگران روزمزد شهرداری منطقه ٧ کرمانشاه
روز پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۹۷ کارگران روزمزد شهرداری منطقه ٧ کرمانشاه در اعتراض به پرداخت نشدن ۵ ماه حق بیمه ۵خود دست به تجمع اعتراضی زدند.
تجمع اعتراضی کارگران و کارکنان واحد کشت و صنعت گلچشمه در استان گلستان
روز پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۹۷ کارگران و کارکنان واحد کشت و صنعت گلچشمه در استان گلستان، در اعتراض به تصمیم مدیران بنیاد مستضعفان مبنی بر فروش این واحد، به بخش خصوصی مقابل استانداری استان گلستان در گرگان و ساختمان این شرکت در این شهر به تجمع اعتراضی اقدام کردند.
سرنوشت هفت تپه در انتظار گلچشمه آزادشهر گلستان
سایت نگفته‌های ایران ما در رابطه با سرنوشت واحد کشت و صنعت گلچشمه که قرار است از سوی بنیاد مستضعفان به «سرمایه‌ داران مطلوب مدیران بالا دستی» به فروش برسد نوشت: اقدامات مدیران بنیاد مستضعفان برای فروش واحد کشت و صنعت گلچشمه تصمیم اشتباهی که منجر به تقویت نظام سرمایه داری در منطقه خواهد شد.
واحد کشت و صنعت گلچشمه با بیش از ۴۰۰ هکتار زمین زراعی و باغی، سردخانه ۱۰هزار تنی، کارخانه رب گوجه فرنگی و بیش از ۷۰ نفر نیروی کار مستقیم و بیش از ۲۰۰ نفر نیروی کار غیرمستقیم دارد. با تصمیم مسئولین بنیاد مستضعفان برای فروش واحد گلچشمه، سرنوشت هفت تپه در انتظار گلچشمه می باشد.


نظرات بسته شده است