خلیل کریمی محکوم به یکسال حبس تعزیری

کارگر ساختمانی  خلیل کریمی، عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدلیل شرکت در مراسم روز جهانی کارگر و همچنین شرکت در کمپین آزادی رامین حسین پناهی، از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به یک سال حکم تعزیری محکوم شده‌است.
روز شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج با احضار خلیل کریمی از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران حکم یکسال حبس تعزیزی را به ایشان ابلاغ کرد.
بر اساس این حکم که دادگاه از تحویل آن به خلیل کریمی خودداری کرده است ایشان به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی با مصادیق شرکت در مراسم روز جهانی کارگر و کمپین رامین حسین پناهی به یکسال حبس تعزیری محکوم شده است. این حکم قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر می باشد.
خلیل کریمی یک کارگر ساختمانی و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران است که در دادگاه از شرکت خود در مراسم روز جهانی کارگر و از حقوق کارگران برای برخورداری از حق اعتراض و تشکل با قاطعیت دفاع کرده است.
محکومیت خلیل کریمی به یکسال حبس تعزیزی در شرایطی است که اعتراضات کارگری در سراسر کشور با عمق و دامنه هر چه بیشتری در حال گسترش است و حکومت‌گران در برابر بدیهی ترین مطالبات کارگران، از حق دریافت بموقع دستمزدها تا افزایش آن و امنیت شغلی و دهها مطالبه انباشته‌ی دیگر، پاسخی جز بکارگیری ابزار سرکوب و دادگاه و زندان ندارد.
شرکت در مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر در این مملکت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی است، اعتراض به عدم پرداخت ماهها دستمزد زیر خط فقر تبلیغ علیه نظام است، ایجاد تشکل از سوی کارگران برای دفاع از حقوق انسانی‌شان اقدام علیه امنیت ملی کشور است و خلاصه هر نوع حرکت و اقدام کارگران برای برخورداری از حق‌شان یا تبلیغ علیه نظام است یا اقدام علیه امنیت ملی، یا بر هم زدن نظم عمومی. این چه نظم و نظامی است که کارگران و خانواده هایشان باید در فقر بی‌پایانی فرو روند، دستمزدهایشان زیر خط فقر باشد و همین دستمزد را ماهها نپردازند و به محض اعتراض به زندان افکنده شوند، از استیصال و درماندگی برای گذران زندگی خود را حلق آویز کنند، دست به کلیه فروشی بزنند، از فقر و نداری کودکانشان را از تحصیل محروم و آنان را در بدترین و فجیع ترین شرایط ممکن به دستفروشی بر سر چهار راهها، جمع آوری زباله و یا کار در کارگاهها بفرستند و ….،
خلیل کریمی همچون دیگر کارگران و معلمان و همه انسانهای معترض در این جامعه، تنها جرمی که مرتکب شده است به خطر انداختن منافع کسانی بوده است که نظم و امنیت خود برای دزدی‌ها و غارتگری‌هایشان را نظم و امنیت کشور می‌نامند.
محکومیت خلیل کریمی و بازداشتها و محاکمه‌هایی که علیه کارگران و معلمان و دانشجویان حق طلب، بطور روزانه‌ای در جای جای کشور جاری است چیزی جز بیان آشکار ناتوانی حکومت‌گران در برابر حق خواهی ما مردم ایران نیست.
ما کارگران از اهواز تا شوش و اراک و تا سنندج و تهران و در جای جای کشور برای بدست آوردن حقوق پایمال شده خود محکم و استوار ایستاده‌ایم و از محکومیت و زندان باکی نداریم.
اگر تاکنون این بازداشتها ذره‌ای ما کارگران را وادار به عقب نشینی از خواست‌ها و مبارزاتمان کرده است می‌توانید دلخوش دارید که با محکومیت خلیل و بازداشت گروهی کارگران هفت تپه و معلمان در شهرهای مختلف کشور، چنین خواهد شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – اول آذر ماه ۱۳۹۷


نظرات بسته شده است