کارگران نیشکر هفت تپه ؛ تظاهرات به سمت مصلی نماز جمعه شوش

باران هم مانع تجمع اعتراضی کارگران هفت تپه نشد
روز جمعه ۲ آذر ۱۳۹۷ کارگران زحمتکش شرکت نیشکر هفته تپه برای نوزدهمین روز متوالی به تظاهرات و تجمع و اعتصاب خود ادامه دادند.
کارگران در مقابل وردی کارخانه تجمع کردند. کارگران خواستار آزادی نماینده زندانی کارگران، اسماعیل بخشی و همچنین خانم سپیده قلیان خبرنگاری که حین تهیه گزارش از اعتصاب کارگران بازداشت شد؛ هستند. کارگران همچنین بر پرداخت دستمزدهای عقب افتاده و اخراج بخش خصوصی از کارخانه تاکید کردند.
کارگران سپس به رغم ریزش باران شدید در میدان معلم جنب فرمانداری شهر شوش تجمع کردند.
پس از تجمع در مقابل فرمانداری شوش، کارگران دلیر، درحالیکه شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد سر می‌دادند، در زیر باران، به سمت مصلی شهرستان شوش، محل برگزاری نماز جمعه حرکت کردند. طبق آخرین خبرها، اولین گروه از کارگران وارد محل مصلی شده و در انتظار رسیدن همه کارگران اعتصابی هستند.
در رویدادی دیگر، سندیکای بامداد امروز جمعه، کارگران نیشکر هفت تپه با صدور فراخوانی به حمایت از ادامه تجمعات کارگری تا رسیدن به همه خواسته‌هایشان تاکید کرد.
در این بیانیه آمده است:
« کارگران هفت تپه، کارگران و تشکلات مستقل کارگری ایران و جهان!
همانگونه که مطلعید امروز سه تن دیگر از کارگران بازداشتی در تجمعات اعتراضی، قانونی و مسالمت آمیز کارگران هفت تپه به قید کفالت آزاد شدند اما هنوز یکی از نمایندگان کارگری، آقای اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان که در تجمع کارگران و در میان صفوف مردم و خانواده های کارگران حضور داشته در بازداشت هستند.
در ادامه این فراخوان ضمن تاکید بر حق کارگران در تشکیل سندیکا و تشکل‌های کارگری بر اساس موازین بین المللی و برگزاری اعتصاب، تجمع، اعتراض و تشکل یابی از حقوق بدیهی، قانونی و انسانی کارگران آماده است: «سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ، ضمن همراهی کامل با اعتصاب و اعتراضات کارگران هفت تپه تا کسب دستمزدها و سایر مطالبات معوقه و خلع ید از بخش خصوصی و بازگرداندن شرکت به بخش دولتی، از همه‌ی کارگران در هفت تپه، کارگران و تشکلات مستقل کارگری در ایران، رسانه ها و نهادهای بین المللی کارگری می‌خواهد که برای اجرای فوری و بی قید و شرط منع تعقیب قضایی و مختومه اعلام کردن کامل پرونده‌های کارگرانی که در روزهای اخیر بازداشت و سپس آزاد شده‌اند از هیچ تلاشی فروگذار نکنند، همچنین به طور جد و با تمام توان برای آزادی همکارمان، اسماعیل بخشی و نیز خانم سپیده قلیان که برای همدلی با ما کارگران بازداشت شده است، تلاش کنند.


نظرات بسته شده است