تظاهرات کارگران نیشکر هفت تپه :‌ کارگر زندانی آزاد باید گردد، یکشنبه

هزاران تن از کارگران نیشکر هفته تپه و مردم شوش در پایان سومین هفته برای بیست و یکمین روز متوالی به تظاهرات و تجمع و اعتصاب خود ادامه دادند.
کارگران در تظاهرات خود به سمت فرمانداری شهرستان شوش شعار می‌دادند: «خوزستان بیچاره مسئول خوب نداره».
کارگر زندانی آزاد باید گردد
کارگران که اصلی‌ترین خواسته‌شان در حال حاضر آزادی نماینده زندانی کارگران، اسماعیل بخشی و همچنین خانم سپیده قلیان فعال مدنی و خبرنگاری که حین تهیه گزارش از اعتصاب کارگران بازداشت شد؛ می‌باشد؛ شعار «کارگر زندانی آزاد باید گردد» سر دادند.
کارگران نیشکر هفت تپه همچنان در بیست و یکمین روز اعتصاب و تظاهرات خود با شعار «نه رستمی نه بیگی شرکت بشه دولتی» بر اخراج فامیل مسئولین حکومتی از این شرکت تحت عنوان خصوصی سازی و قرار گرفتن مجدد آن در حیطه دولتی تاکید کردند.
کارگران در راهپیمایی اعتراضی خود همچنین با تاکید به همبستگی میان کارگران محروم شرکت نیشکر هفت تپه و کارگران زحمتکش گروه ملی فولاد اهواز شعار می‌دادند: « فولاد هفت تپه پیوندتان مبارک».
کارگران دستنوشته «کارگر زندانی آزاد باید گردد» را در دست گرفته بودند.


نظرات بسته شده است