یک توضیح به عموم کارگران

بدینوسیله سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اعلام میکند که هیچ گونه کاغذ، نوشته یا تصویر ِ ممهور به مُهر این سندیکا، در میان کارگران و در تجمعات، از سوی سندیکا، نه طراحی، نه چاپ، نه هماهنگی و نه توزیع شده است. مواضع سندیکا کاملا کارگری، صنفی، شفاف و در راستای حقوق و مطالبات کارگری است و تنها از طریق کانال تلگرام سندیکا بیان می شود.
لازم به تاکید است که اعتراضات کارگران هفت تپه کاملا قانونی، شفاف و مسالمت آمیز بوده و ریشه در رهبری فرد یا افراد یا جریان خاصی ندارد بلکه، خودجوش و کارگری است و تصمیم قطعی و دسته جمعی تمامی کارگران هفت تپه برای استیفای کامل مطالبات خود یعنی خلع ید بخش خصوصی و بازگرداندن شرکت به بخش دولتی و بازپرداخت دستمزد و سایر مطالبات معوقه و آزادی بی قید و شرط تمامی بازداشت شدگان و نیز رفع تعقیب قضایی علیه تمام نمایندگان کارگری است که آزاد شده اند اما برای آنها پرونده ی قضایی گشوده شده است.
ما ضمن حمایت مجدد از خواسته ها و مطالبات کارگران هفت تپه، تاکید میکنیم که تجمعات کارگران هفت تپه کاملا قانونی است و تصریح میکنیم که مطابق قوانین و منجمله مطابق اصل 27 قانون اساسی ” تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح” آزاد است.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
جمعه 2 آذرماه


نظرات بسته شده است