بیست و ششمین روز اعتصاب کارگران هفت‌تپه-کارگر زندانی آزاد باید گردد

منابع محلی از انتقال اسماعیل بخشی به بیمارستان خبر دادند
روز جمعه ۹ آذر ۱۳۹۷ بیست و ششمین روز تظاهرات و اعتصاب کارگران هفت‌تپه با شعار «کارگر زندانی آزاد باید گردد» آغاز شد.
بنا به گزارش دریافتی، امروز جمعه نیز در روز بیست‌وششم از اعتصاب کارگران هفت‌تپه ، آنها تظاهرات و راهپیمایی خود را از میدان ساعت به سمت فرمانداری شهرستان شوش آغاز کردند. همچنین امروز هجدهمین روز تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری شهرستان شوش می‌باشد.
انتقال اسماعیل بخشی به بیمارستان
اصلی‌ترین خواسته کارگران نیشکر هفت‌تپه همچنان آزادی نماینده زندانی کارگران، اسماعیل بخشی و همچنین خانم سپیده قلیان فعال مدنی و خبرنگاری که حین تهیه گزارش از اعتصاب کارگران بازداشت شد، می‌باشد. کارگران در تظاهرات امروز خود به سمت فرمانداری شهرستان شوش شعار می‌دادند: «کارگر زندانی آزاد باید گردد».
در همین حال برخی از منابع محلی از انتقال اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه که در زندان می‌باشد؛ به بیمارستان خبر داد‌ه‌اند.
کارگران نیشکر هفت‌تپه: ادامه خصوصی سازی خط قرمز ما شده است
در رابطه با اعتصاب کارگران هفت‌تپه و خواست کارگران، محمدرضا نیکفر یکی از کارکنان مجتمع نیشکر هفت‌تپه نوشته است: «حدود یک ماه است که به علت حقوق‌های معوقه و اعتراض به تخلف در روند خصوصی‌سازی کارخانه و همچنین سوءمدیریت در این مجتمع اعتصاب کرده‌ایم. این چندمین بار است که کارگران دست به اعتصاب زده‌اند. حسن اسدبیگی مدیرعامل نیشکر هفت تپه که کارخانه به او واگذار شده، هم اکنون فراری است.
نیکفر با بیان اینکه تمامی کارگران خواهان برگشت کارخانه به بخش دولتی هستند، گفته است: «همه ما نظرمان این است که شرایط به قبل برگردد؛ زیرا از زمانی که به بخش خصوصی واگذار شده‌ایم، شرایط‌مان از قبل نیز به مراتب بدتر شده است و شرایط به گونه‌ای شده که خصوصی‌سازی کارخانه به خط قرمز ما تبدیل شده است.»


نظرات بسته شده است