تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری

روز چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۹۷ دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در شهر سبزوار در اعتراض به عملکردهای معاون دانشجویی این دانشگاه تجمع کردند.

دانشجویان می گویند این فرد بجای اینکه وظایف خودش را در قبال کیفیت مسائل رفاهی دانشگاه و دانشجویان بالا ببرد؛ تنها به دنبال پرونده‌سازی علیه فعالین دانشجویی می‌باشد.
آنها دست نوشته‌ای در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود:
«اینترنت پر سرعت حق مسلم ماست».
دانشجویان همچنین در اعتراض به کیفیت پایین غذاهای دانشگاه، ظروف غذای خود را در محوطه چیدند.

تجمع اعتراضی غارت شدگان کاسپین کرمان

روز پنج شنبه ۸ آذر ۱۳۹۷ غارت شدگان مؤسسه کاسپین در کرمان در اعتراض به دزدی سپرده‌هایشان توسط این مؤسسه ‌وابسته به سپاه پاسداران مقابل شعبه این مؤسسه در این شهر تجمع کردند.
فریاد یا محمدا نمی‌رسند به داد ما/ نه محکمه نه دادخواست پولهای ملت کجاست
غارت‌شدگان شعار میدادند: « فریاد یا محمدا نمی‌رسند به داد ما » و «نه محکمه نه دادخواست پولهای ملت کجاست» و «با این همه اختلاس مقصد دزدا کجاست» و «ای قاضی با خدا باش با ملت هم صدا باش» و «دزد ها باهم هم دستند راه قانون را بستند» و «مفسد اقتصادی باشد تو هر لباسی اعدام باید گردد»

نظرات بسته شده است