سندیکای ث.ژ.ت فرانسه: کارگران شرکت نیشکر هفت تپه را آزاد کنید!

چندین سال است که کارگران مجتمع نیشکرهفت تپه برای بدست آوردن حقوق اولیه خود از جمله بهبود شرایط کاری و پرداخت دستمزدهای معوقه مبارزه میکنند. کنفدراسیون عمومی کار در فرانسه (س.ژ.ت) در حمایت از این کارگران و همصدا با آنها مصرانه می خواهد که مطالبات کارگری آنها تامین شود وهمچنین تمامی کارگران بازداشت شده و زندانیان سیاسی آزاد گردند.

مجتمع نیشکرهفت تپه که یکی از بزرگترین واحد های صنعتی دراستان خوزستان میباشد ، در سال 1338 شروع به بهره برداری نمود . از سالها پیش کارگران این مجتمع با مشکلات متعددی چون ناامنی حرفه ای , عدم پرداخت حقوق ، از دست دادن مزایای کاری و اخراج از کار مواجه هستند.
آنها تا بحال چندین بار برای تغییر این مناسبات ناعادلانه و باز پس گرفتن حقوق از دست رفته خود اعتصاب کرده اند و تجمعات اعتراضی راه انداخته اند.

آخرین بار در 4 نوامبر 2018 آنها به یک اعتصاب کارگری مهم دست زدند و با مشارکت مردم چندین تظاهرات بزرگ را در شهر شوش سازماندهی کردند که تا امروز ادامه دارد.

در پی این تظاهرات ، 18 کارگر توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند که بعداً تعدادی از آنها آزاد شدند ولی چهار نفر از آنها هنوز در بازداشت هستند. با وجود این فشارها ، اعتراضات هنوز ادامه دارد.
شرکت کنندگان در تظاهرا ت شعار میدادند که :
کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد
نه تهدید ما را به عقب بر می گرداند و نه زندان
کارگر زندانی آزاد باید گردد

در شرایطی که رژیم تلاش می کند مطالبات کارگران را نادیده بگیرد و با استفاده از ابزارهای سرکوبگرانه آنانران را زیر فشار نگهدارد ؛ کارگران تلاش میکنند که خواسته های خود را به گوش همگان برسانند.
در این راستا، کارکنان دو راه حل برای خروج از بحران کنونی پیشنهاد می کنند :
(1 کارگران شرکت نیشکر هفت تپه مدیریت شرکت را به عهده بگیرند و مستقلا آنرا اداره کنند (خود مدیریتی).
(2 شرکت نیشکر هفت تپه دوباره ملی شود وآنگاه مدیریت آن به شورای کارگری واگذار شود.

کنفدراسیون عمومی کار در فرانسه (س.ژ.ت) مجدداً از خواسته های کارگران مجتمع نیشکرهفت تپه پشتیبانی می کند و بدون هیچگونه قید وشرطی خواستار آزادی تمامی زندانیان میباشد.
27نوامبر2018
لینک متن فرانسه:
https://www.cgt.fr/actualites/proche-orient/conditions-de-travail/liberez-les-travailleurs-de-la-raffinerie-de-haft


نظرات بسته شده است