جمع اعتراضی کارکنان کارخانه قند و شکر تصفیه اهواز مقابل استانداری

روز ۱۰ آذر ۱۳۹۷ کارکنان کارخانه قند و شکر تصفیه اهواز در اعتراض به عدم پرداخت هشت ماه حقوق عقب افتاده خود مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند. این شرکت که مالکیت آن در اختیار بانک های ملی و ملت است در حالت نیمه تعطیل قرار دارد.


نظرات بسته شده است