دومین روز اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری سربندر با پهن کردن سفره خالی

روز یک شنبه ۱۱آذر ۱۳۹۷ کارگران شهرداری سربندر  برای دومین روز متوالی مقابل در اعتراض به عدم پرداخت ۶ ماه حقوق عقب افتاده خود مقابل شهرداری دست به تجمع زده و با پهن کردن سفر خالی اعتراض خود را  به نمایش گذاشتند


نظرات بسته شده است